Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planett

Planett är en gruppbostad som ligger i ett flerfamiljshus i centrala Åkersberga. Det är nära till Åkersberga centrum och kommunikationer. På Planett är ledorden självständighet och integritet. Vårt mål är att du ska utvecklas som individ i ditt eget boende. Du får ett personligt anpassat stöd utfört av en erfaren och trygg personalgrupp.

Verksamhet och aktivitet

Gruppbostaden består av totalt sex lägenheter. Fyra av dessa har direkt anslutning till gemensamma utrymmen där personal finns. Två lägenheter finns i närliggande hus. I gruppbostaden bor personer med olika funktionsnedsättningar. Vi har alltid gemensam kvällsfika med spel om så önskas. I övrigt fokuserar vi på att ge ett individuellt stöd till var och en i vardagslivet och på fritiden.

Personal och bemanning

På Planetts gruppbostad finns det personal dygnet runt. Personalgruppen har lång erfarenhet av sitt arbete och de har utbildning inom bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalen är viktig och ska hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Det sker genom utbildning, kurser och handledning.

Kvalitet och värderingar

Vår uppgift är att ge dig stöd till ett självständigt liv både i att klara av ett eget boende och att ha en stimulerande fritid. Vi ser individuella lösningar och vår styrka är att vi vågar utmana dig att stegvis klara allt mer på egen hand. Genom att våga prova, släppa taget och lita på att du klarar uppgiften utvecklas du i din självständighet. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande. Dessa kan du ta del av under rubriken "Mer information".

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Josefin Bandh
Senast uppdaterad:
torsdag 2 september 2021