Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Tallsättra förskolas vision är: Glädje - Rörelse - Självkänsla
Visionen ska finnas som en röd tråd genom hela verksamheten.

Glädje
Alla ska känna sig välkomna och viktiga.

Rörelse
Vi har medveten rörelse varje dag.

Självkänsla
Att känna sig värd i att vara den jag är.

På Tallsättra förskola tar vi ansvar för det vi säger och gör. Vi har en positiv inställning och bidrar till en glad atmosfär, visar respekt, lyssnar och bjuder in till kamratskap. Vi bryr oss om varandra och ser till att alla har det bra på förskolan.

Vi arbetar aktivt kring våra traditioner som är en del av vår historia och kultur till exempel jul, påsk och midsommar. Vi har dessutom våra egna traditioner som Förskolans dag med aktivitetsstationer för barnen utomhus, Sång på kullen där föräldrarna bjuds in för att lyssna på barnens sånguppträdande, samt Tallsättradagen i september.

Ledning

Rektor på Tallsättra förskola är Emma Hammenstig, Emma är också rektor på Skärgårdsstads förskola.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020