Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Språkförskolan Penseln

Språkförskolan Penseln tar emot barn i förskoleåldern med språkstörning från hela Österåkers kommun.

Penseln är en pedagogisk verksamhet med hög personaltäthet som följer läroplanen för förskolan men med ett särskilt medvetet och professionellt fokus på språket. En logoped arbetar heltid på språkförskolan och ansvarar för att varje barn får individualiserad språklig behandling. Utifrån ett helhetsperspektiv får barnen hjälp att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga, såväl som övriga kunskaper och färdigheter.

På Penseln finns det plats för åtta barn och på avdelningen arbetar tre förskollärare och en logoped, där språkbehandling och förskoleverksamhet vävs samman i ett nära samarbete.

Språkförskolan Penseln delar lokaler och utemiljö med Färglådans förskola. Detta innebär att barnen på Penseln och Färglådan får goda möjligheter att integrera och lära känna varandra.

För antagning till Penseln ska de språkliga svårigheterna vara de primära och inte orsakas av till exempel intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada, då detta kan påverka barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten.

Vi erbjuder

  • Förskoleverksamhet i liten grupp med hög personaltäthet

  • Högfrekvent logopedbehandling individuellt och i grupp (3 ggr/vecka) och daglig språkstimulering i verksamheten

  • Individuellt utformad språklig habiliteringsplan och individanpassade rekommendationer

  • Tydlig pedagogik med tecken (TAKK,TSS) och bilder som stöd i vardagen

  • Integrering med barnen på Färglådans förskola utifrån behov och intresse

  • Nära kontakt med vårdnadshavare, bland annat genom täta utvecklingssamtal

  • Utbildningar för vårdnadshavare i bland annat tecken som stöd

Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Ansökan

Ansökan till Språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare i samråd med diagnosticerande eller nuvarande logoped och barnets nuvarande förskola. En logopedutredning skall vara genomförd innan antagningsbesöket kan ske men det går att påbörja en ansökan under logopedutredningens gång. Misstänker du eller personalen på ditt barns nuvarande förskola att ditt barn har språkliga svårigheter men ännu inte utretts hos logoped och ni är intresserade av att söka till oss? Kontakta Penselns logoped snarast.

Ansökan till språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare genom att skicka in tre dokument.

  1. Blanketten "Ansökan till språkförskolan penseln". Ansökan till Språkförskolan Penseln (blankett)PDF
  2. Ett logopedutlåtande från logoped där språkstörningsdiagnos framgår.
  3. En pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola som vanligtvis barnets ansvarspedagog fyller i. Kommunen har en tillgänglig mall i det fall inte förskolan tillämpar en egen. Mall för pedagogisk kartläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista ansökningsdagen till Språkförskolan Penseln är den 15 februari med förskolestart i augusti samma år.

Platserbjudanden/avslag skickas ut per post i början på maj. Vi tar ansökningar löpande och sena ansökningar behandlas utifrån platstillgång.

Dokumenten för ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Antagning

Efter ansökningstidens slut och ansökan är komplett åker logopeden tillsammans med en pedagog ut och besöker barnet på dess nuvarande förskola. Barnet observeras i fri lek, samling/strukturerad aktivitet samt under integrering med pedagogen eller logopeden från Penseln. Vissa delar av besöket filmas som underlag i antagningsprocessen och raderas därefter.

Beslut fattas under en antagningskonferens med Språkförskolan Penselns personal, rektor och sakkunnig på kommunen under april/maj månad och därefter skickas platserbjudande eller avslag ut per post till de barn som sökt. De barn som erbjuds placering får det även synligt under ”Min kundvalssida” på Österåkers kommuns hemsida efter ytterligare några dagar och det är där vårdnadshavare sedan kan tacka ja till platsen.

Platserbjudandet baseras på behovsprövning, inte på kötid. Välkommen med din ansökan!

Har du några frågor om vår verksamhet är ni varmt välkomna att höra av er till oss:

sprakforskolan.penseln@gmail.com

08-54081911

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
fredag 5 februari 2021