Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

Österåkers kommunala förskolor, som är belägna i hela skärgårdskommunen erbjuder en mångsidig verksamhet där lärande, omsorg och fostran bildar en helhet. På förskolan möter du medvetna, engagerade och kompetenta förskollärare och barnskötare som i sitt uppdrag uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till fortsatt lust i sitt eget lärande och nya utmaningar.

Förskolans verksamhetsidé

På Söralids förskola arbetar vi utifrån att alla barn ses som en tillgång och är jämbördiga medborgare i vårt samhälle. Barnen på förskolan är vårt gemensamma ansvar och all personal ska visa och agera genom sitt bemötande och förhållningssätt att vi respekterar alla individer och arbetar för de demokratiska värdena som vårt samhälle vilar på. Personal har kunskap om och förståelse för barnens lärprocesser och arbetar medvetet för att utmana och utveckla barnens förmågor utifrån behov, intressen och inflytande.

Barnen på förskolan ska erbjudas en god omsorg med välavvägd dygnsrytm, tillagade måltider och en utmanande, inspirerande och tillgänglig miljö samt att vår atmosfär präglas av nyfikenhet, samarbete och engagemang.

Barnens familjer ska med förtroende kunna lämna barnen i vår verksamhet som ett komplement till det egna hemmet.

Ledning

Förskolan leds och samordnas av rektor, Johanna Wennelin med uppdrag att verka för att utbildningen utvecklas samt ett övergripande ansvar att förskolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och läroplanens intentioner.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.

Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör. Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020