Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Skogsbackens förskola delar vision med Rydbo skola och den är följande:
"Man ska bli modig av att vara här!
Vi, både barn och vuxna vågar prova nytt och vågar misslyckas.
Vi vill att alla ska kunna växa hos oss.
Hos oss ska man känna glädje och god samvaro.
Vi lyssnar till varandra, vi tävlar inte mot varandra utan tillsammans mot våra mål".

Verksamheten på Skogsbackens förskola bygger på ditt barns intressen, vilket innebär att den ständigt utvecklas och förändras. Här handlar arbetet med barnen om att se gruppen och varje barn samt att lyssna in för att kunna utmana varje barn där just det barnet befinner sig.

Pedagogernas uppgift är att vara deltagande pedagoger som lotsar barnen i deras utveckling. Pedagogernas roll är att utmana barnens nyfikenhet, fantasi, skaparlust och upptäckarglädje.

På Skogsbackens förskola arbetar vi tillsammans med ditt barn enligt en årsplan där i bygger upp verksamheten från barnens behov och intressen. Miljön anpassas både ute och inne så att barnens lek stimuleras. I arbetet med teman ges möjlighet att stimulera språkutveckling, matematiskt tänkande, sång och motoriska aktiviteter.

Ditt barn kommer få vara med och utnyttja den underbara gården året runt. Gården ger tillfälle till utveckling av såväl social kompetens som motorisk färdighet och kunskap om naturen. Ditt barn får utrymme i den fria leken och utlopp för sin rörelseglädje.

Fasta rutiner och aktiviteter skapar en trygg miljö där ditt barn vet vad som ska hända. Stor vikt läggs vid att låta vardagen vara grunden för det pedagogiska arbetet, "i vardagssituationen finns lärostunden", målet är att skapa en miljö som är lugn och fri från stress.

Ditt barns vistelse på förskolan ska vara lustfylld och givande. Den ska präglas av samhörighet, engagemang och glädje. Allas lika värde är en självklarhet på Skogsbackens förskola. Vi tar tillvara på varandras olikheter, visar hänsyn och bryr oss om varandra. Alla ska känna att de är omtyckta och respekterade för den de är.

Ledning

Anna Strand är både rektor på Skogsbackens förskola och på Rydbo skola som ligger i direkt anslutning till förskolan.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna. Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör. Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Ekhagen Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020