Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

På Skärgårdsstads förskola ger vi möjligheter för ditt barn att kunna aktivera sig med olika sorters pedagogiska aktiviteter både inne och ute. Detta sker genom medvetna val från ditt barn.
Vi arbetar utifrån läroplanen Lpfö 98, där delaktighet och inflytande och socialt samspel lägger grunden för ett livslångt lärande.
Alla avdelningar har en "ute-dag" i veckan. Med det menar vi har pedagogisk aktivitet i skog och mark, i vår närmiljö, över en längre tid under dagen där måltiderna också kan ingå.

Genom vår värdegrund, KRAM - kamratskap, respekt, ansvar och mod, lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till ditt barns egen förmåga att utvecklas och lära. Vi som pedagoger är stödjande och inspirerande för ditt barn i dess utveckling och lärande.

"En KRAM ger kraft till kropp och sinne!"

KAMRATSKAP - ger glädje och närhet till skratt hos både barn och vuxna. Vi vill att alla på förskolan ska känna trygghet, bli sedda och uppskattade för de personer de är och kunna växa som människor.
RESPEKT - ger en stark tilltro till att alla vill och kan utvecklas till självständiga individer. Genom att vara lyhörda och se till varje individs behov stärker vi dem i deras utveckling. Alla barn  ska känna en tillhörighet och gemenskap och få uppleva att de är en tillgång för gruppen.
ANSVAR - vi vill uppmuntra alla barn till att kunna ta ansvar för sina handlingar utifrån varje barns mognad och förmåga. Alla barn ges möjlighet till inflytande och delaktighet i sitt eget lärande och utveckling.
MOD - att våga pröva nya utmaningar och stå för sina egna åsikter och känslor. Vi vill ge möjligheter för alla barn till att utvecklas i goda lärandemiljöer både ute och inne. Detta sker genom medvetna val från barnen.

Ledning

Rektor på Skärgårdsstads förskola är Emma Hammenstig, Emma är även rektor på Tallsättra förskola.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020