Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Sjöhästens förskolas vision är följande:
"Vi fokuserar på barnens sociala och empatiska lärande för att skapa en solidarisk och demokratisk miljö".

De mål som vi just nu arbetar med på förskolan är dessa två

  • Under året utformas verksamheten så att varje barn ges möjlighet att utforska och reflektera om teknik, matematik och naturvetenskap
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar och visa aktsamhet för material och för miljön inne och ute

På Sjöhästens förskola har vi stor tilltro till barns kompetens och ger barnen frihet under ansvar. Vi skapar förutsättningar för att barnen ska utveckla sina intressen och sina förmågor.

Ledning

Rektor på Sjöhästens förskola är Petra Fredlund. Petra är också rektor på Kantarellens förskola som tillsammans med Sjöhästens förskola bildar enheten Skånsta förskolor.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020