Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Penselns språkförskola

Penselns språkförskola tar emot barn i förskoleåldern med språkstörning från hela Österåkers kommun.

Penseln är en pedagogisk verksamhet med hög personaltäthet som följer läroplanen för förskolan men med ett särskilt medvetet och professionellt fokus på språket. En logoped arbetar heltid på språkförskolan och ansvarar för att varje barn får individualiserad språklig behandling. Utifrån ett helhetsperspektiv får barnen hjälp att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga, såväl som övriga kunskaper och färdigheter.n

På Penseln finns det plats för åtta barn och på avdelningen arbetar tre pedagoger och en logoped, där språkbehandling och förskoleverksamhet vävs samman i ett nära samarbete.

Språkförskolan Penseln delar lokaler och utemiljö med Färglådans förskola. Detta innebär att barnen på Penseln och Färglådan får goda möjligheter att integrera och lära känna varandra.

För antagning till Penseln ska de språkliga svårigheterna vara de primära och inte orsakas av till exempel intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada, då detta påverkar barnets förmåga att tillgodogöra sig verksamheten.

Vi erbjuder

  • Förskoleverksamhet i liten grupp med hög personaltäthet
  • Högfrekvent logopedbehandling individuellt och i grupp (3 ggr/vecka) och daglig språkstimulering i verksamheten

  • Individuellt utformad språklig habiliteringsplan och individanpassade rekommendationer

  • Tydlig pedagogik med tecken (TAKK,TSS) och bilder som stöd i vardagen

  • Integrering med barnen på Färglådans förskola utifrån behov och intresse

  • Nära kontakt med vårdnadshavare, bland annat genom täta utvecklingssamtal

  • Utbildningar för vårdnadshavare i bland annat tecken som stöd

Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Ansökning

Ansökning till Språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare i samråd med logoped och barnets förskola. En logopedutredning skall vara genomförd innan antagning kan ske.

Ansökning till språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare genom att skicka in blanketten "Ansökan till språkförskolan penseln".

Ansökan till språkförskolan penseln (blankett)PDF

Ett logopedutlåtande och en pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola ska bifogas till ansökan.

Sista ansökningsdagen till språkförskolan Penseln är den 15 februari årligen.
Löpande antagning kan ske i mån av plats. Sena ansökningar behandlas utifrån platstillgång.

Antagning

Efter ansökningstidens slut åker logopeden tillsammans med en pedagog ut och besöker barnet på dess nuvarande förskola. Barnet observeras i fri lek, samling/strukturerad aktivitet och under integrering med pedagogen eller logopeden från Penseln. Vissa delar av besöket filmas som underlag i antagningsprocessen och raderas därefter.

Beslut fattas under en antagningskonferens med språkförskolans personal, rektor och sakkunnig på kommunen under april/maj månad och därefter skickas platserbjudanden eller avslag ut per post till de barn som sökt. De barn som erbjuds placering får det även på ”Min kundvalssida” på Österåkers kommuns hemsida efter ytterligare några dagar. Placeringen påbörjas i augusti samma år.

Platserbjudandet baseras på behovsprövning, inte på kötid.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
fredag 24 januari 2020