Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ljusterö öppna förskola

Öppna förskolan på Ljusterö är en mötesplats för barn och vuxna. Här kan du träffa andra vuxna och barn för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter. Vi erbjuder en trevlig, pedagogisk lekmiljö och finns tillhands för dig som vill ha råd eller stöd kring frågor som rör ditt barn.

Hjärtligt välkomna till Ljusterö Öppna förskolan i Prästgården, en trappa upp!

Ljusterö Öppna förskola är en träffpunkt för vuxna och barn mellan 0 och 6 år. Hit kommer föräldrar, mor- och farföräldrar eller andra ansvariga vuxna tillsammans med sitt/sina barn. Ingen föranmälan krävs och du kan komma och gå som du vill under våra öppettider:

Torsdagar 09:00-12:00
Sångstund: 10:00

På Öppna förskolan får barnen möjlighet att i leken samspela med andra barn. Som vuxen får du chans att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra vuxna.

Öppna förskolans verksamhet formas gemensamt av oss alla. Samspelet mellan barn-vuxna-personal är unikt för Öppna förskolan.

Vision och mål

Öppna förskolan vill:

  • erbjuda en positiv och välkomnande miljö där alla känner sig välkomna
  • erbjuda en neutral mötesplats för både barn och vuxna som ett komplement till hemmiljön
  • ge familjer möjlighet att skapa nya kontakter och stärka sitt sociala nätverk
  • ge föräldrar stöd i föräldrarollen
  • erbjuda en pedagogisk gruppverksamhet och väcka barnens leklust och kreativitet genom     att erbjuda en stimulerande lekmiljö
  • finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • ge god samhällsservice
  • medverka i kommunens uppsökande och förebyggande verksamhet

"På den öppna förskolan för man över traditioner och byter idéer i en trygg gemenskap. Där får man känna att man duger som man är. Där har styrka och svaghet rätt att blandas, och där finns möjligheterna att testa och pröva olika alternativ både när det gäller aktiviteter och åsikter."
/Öppen förskola – en gryta att samlas kring, 1998, Inger Lundström & ADRIMO konsult AB

Samverkan

Öppna förskolan har riktade grupper i samverkan med BVC. Vi tar emot grupper med förstagångsföräldrar för en introduktion av vår verksamhet.  Vid behov och i samarbete med BVC kan även andra riktade grupper tas emot.

Styrdokument

Vi arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för öppen förskola. Råden anknyter till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans särskilda förutsättningar.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
måndag 10 maj 2021