Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet


Ingmarsö pedagogiska omsorgs vision

Med utgångspunkt i Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan (1998 rev. 2016), FN:s barnkonvention, UNDIF, och med inspiration från Reggio Emilia-filosofin.
Vi ser barn som kompetenta och nyfikna individer som utforskar sin omvärld med hjälp av lek och fantasi. Barn lär i samspel med andra och genom interaktion med olika material och miljöer. Barn blir olika i olika situationer och sammanhang. Alla har rätt att känna sig matematiska, skickliga, starka, viktiga och att känna känslan av att lyckas.
Vi är medforskande pedagoger som lär och utvecklas tillsammans med barnen. Vi pedagoger är nära och medlekande för att lyssna in barnen och vägleda samt utmana dem i deras utveckling och lärande. Vi deltar i forskningsprogrammet ”Undervisning i förskolan” och filmar oss själva i undervisningsaktiviteter med barnen för att hela tiden utveckla undervisningen genom s.k. ”lesson study” och ”learning study”. Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser tillsammans med barnen och belyser barnens förändrade kunnande.
Barnens intressen och glädje ska tas tillvara i undervisningen. Därför använder vi oss av ”transdisciplinärt lärande” så som t.ex. ”musik-naturvetenskap” eller ”dansematik”. ”Barnens 100 språk” används som medel för lärande. Barnen har inflytande över verksamheten, och alla ska få känna sig delaktiga i förskolans projektarbeten. Dialogen om hur vi kan vara en bra kompis hålls regelbundet och systematiskt levande genom arbetsverktyget ”Kompissolen”, ett ”pragmatiskt perspektiv” på undervisning. Med den här visionen skapar vi pedagoger ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och en stark tilltro till barnen som blir medskapare av vår gemensamma värdegrund.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
måndag 4 februari 2019