Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föräldrastödsprogram

Här kan du som är förälder hitta kurser och gruppträffar som hjälper dig att utveckla ditt föräldraskap.

ABC - Alla Barn i Centrum föräldrastödsprogram

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov, och många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. ABC har utvecklats av Stockholms Stad och Karolinska institutet för att möta det behovet och för att stötta föräldrar att stärka familjerelationerna och handskas bättre med vardagssituationer. ABC erbjuds i dag i många kommuner runt om i Sverige. Tusentals föräldrar har hittills gått ABC och många av dem är nöjda och kan rekommendera andra föräldrar att delta i träffarna.

ABC riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-12 år. Det består av fyra träffar samt en återträff. Alla träffar innehåller föreläsningsavsnitt med teman som byggs på varandra samt filmer och diskussioner. Mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med på hemmaplan ihop med ditt barn. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller ihop med bonusföräldrar rekommenderar vi det. Ställ in dig på att vara med vid alla tillfällen för att få ut så mycket som möjligt av träffarna.

Träffarna leds av utbildade gruppledare och bygger på forskning och kunskaper om föräldraskap, sampel samt barns utveckling.

Kurstillfällen

Med anledning av rådande covid-19-pandemi och det aktuella smittskyddsläget kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda ABC-grupper under hösten 2020. Vi har förhoppningar om att kunna erbjuda en grupp under våren 2021. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer den att genomföras antingen på plats i lokaler som vi bedömer är tillräckligt säkra ur smittosynpunkt eller i digital form.

Läs gärna mer om Alla Barn i Centrum:
Karolinska institutets webbplats om ABClänk till annan webbplats

Kometprogrammet

Det är vanligt att tonåringar bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera det.

Kometprogrammet vänder sig till föräldrar med barn mellan 12 och 18 år som är utåtagerande, samt upplever problem med konflikter, bråk och tjat. Genom kursen får du praktiska verktyg för att få en bättre relation med ditt barn och få det att fungera bättre hemma.

Om programmet

Programmet inleds med en individuell informationsträff med presentation och genomgång av kursens upplägg och innehåll. Det är en fördel om de vuxna som bor tillsammans med barnet kommer tillsammans på denna träff. Träffen bokas efter överenskommelse före kursstart.

Komet består sedan av gruppträffar med andra föräldrar och ni träffas vid åtta tillfällen, samt vid en uppföljningsträff. Två utbildade kometgruppledare leder träffarna. Innehållet i kursen bygger på forskning kring hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan barn och föräldrar kan stärkas. Du kommer att få öva på nya förhållningssätt mellan träffarna, samt få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Ur innehållet:
Tid tillsammans – att bygga relation
Kommunikation – tydlig, uppmuntrande och lyhörd kommunikation
Problemlösning – att förhandla och nå överenskommelser
Regler – tydliga förväntningar och konsekvenser

Av föräldrar som deltagit i Komet 12-18 svar 95 procent att kursen hjälpt deras ungdomar och 97 procent skulle rekommendera programmet till andra. Kometprogrammen är utvecklade av Stockholms stad.

Kurstillfällen

Inga aktuella kurser är inplanerade under hösten 2020 eller våren 2021.


Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Pauline Gröholt
Senast uppdaterad:
måndag 2 november 2020