Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Musikskolor

Du som är folkbokförd i Österåkers kommun har rätt att ta del av det stora musikundervisningsutbudet som våra tre musikskolor erbjuder, från och med det läsår du börjar i årskurs 1 i grundskolan till och med det läsår du fyller 20 år. Vårt mål är att ge dig kunskap i musik och utveckla dina färdigheter så att musiken blir en meningsfull del av ditt liv.

De musikskolor som finns att välja på i Österåker:

Ansökan

Du ser kursutbudet och ansöker till de olika musikskolorna via portalen "Musikskolorna i Österåker - Kundval Musik"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning

Från och med denna termin (höstterminen 2020) kommer vi övergå till att använda uppsägning av kurser istället för återanmälan. Det betyder att så länge du vill gå kvar i musikskolan behöver du inte göra något inför den nya terminen, din anmälan gäller till dess att du aktivt avslutar den. Det görs via portalen: "Musikskolorna i Österåker - Kundval Musik"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • tryck Min Sida
 • logga in med Bank-Id
 • tryck på Min Sida igen.
 • hantera mina kurser
 • elevens namn

Avgifter höstterminen 2020

Det är samma pris oavsett vilken av våra tre utförare du väljer. Du kan välja max en (1) kurs inom varje kategori och kurserna behöver inte vara inom samma musikskola. Du blir fakturerad hela terminsavgiften i början av varje termin.

Kategorier

 • Ämneskurs – individuell kurs (1-4 elever per gång)
 • Grupp – liten grupp (5-12 elevers grupp, till exempel ett rock-/popband, sånggrupp eller orkester)
 • Ensemble – större grupp (13 elever eller flera, till exempel en kör eller större musikal)

Pris per elev och termin 2020.

 • 1 440 kr per termin för kategori Ämneskurs (1-4 deltagare)
 • 200 kr per termin för kategori grupp (5-12 deltagare)
 • 200 kr per termin för kategori ensemble (fler än 13 deltagare).

Syskonrabatt

Alla syskon måste vara antagna under samma termin med samma räkningsmottagare. En familj betalar full avgift för det första och andra barnet i familjen. Från och med det tredje (yngsta barnet) är det ingen avgift.

Terminsstart

Höstterminens helterminskurser startar tidigast vecka 36.

Vårterminens helterminskurser startar tidigast vecka 3.

Minst 14 speltillfällen per termin och kurs. Vi tillämpar inte prova på-gång.

Schema över musikskolornas viktiga datum år 2020 och 2021

Klicka på schemat för större bild

Uppsägning av plats

Info kommer i Kundval Musik mot slutet av varje termin om vilken senaste uppsägningsdatum det är för terminen. 

Vill du säga upp platsen under pågående termin går det att göra via "mina sidor" i kundval Musik. Full avgift debiteras för hela terminen. Vid frågor kontakta oss via mejl till kffmusikval@osteraker.se.

På finska-suomeksi

Redaktör:
kulturochfritid

Sakkunnig:
Pernilla Colbrand
Senast uppdaterad:
onsdag 4 november 2020