Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Huvudmannaskap

 

Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor, som har erhållit tillstånd från Skolverket, är skolans styrelse huvudman.

Inom Österåkers kommun är huvudmannaansvaret för kommunalt drivna skolor fördelat, dels mellan Kommunstyrelsen, som genom sitt Produktionsutskott ansvarar för själva driften av verksamheten, dels Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Inom sitt reglementsenliga ansvar har Förskole- och grundskolenämnden ansvar för verksamhet reglerad i skollagen, särskilt med avseende på det som i Skollagen benämns ”hemkommun” respektive ”kommunen” samt verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen och pedagogcentrum. Förskole- och grundskolenämnden ska enligt gällande reglemente även följa upp att verksamheten inom nämndens bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter dom kan finnas i lag eller förordning.

Inom sitt reglementsenliga ansvar har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar för verksamhet reglerad i skollagen, särskilt med avseende på det som i Skollagen benämns ”hemkommun” respektive ”kommunen” samt ungdomsmottagning och det kommunala aktivitetsansvaret . Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska enligt gällande reglemente även följa upp att verksamheten inom nämndens bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter dom kan finnas i lag eller förordning.

Produktionsutskottet

I produktionsutskottet sitter de tre kommunalråden.

Nämndernas reglementsliga ansvar

För mer information om nämndernas reglementsenliga ansvar se samlingssida för styrdokument och författarsamling.

 

Redaktör:
Linda Gelin Nielsen

Senast uppdaterad:
fredag 5 juli 2019