Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Modersmål och nationella minoritetsspråk

Elever som har ett annat modersmål än svenska eller som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har rätt till undervisning i det egna språket.

Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Undervisningen går ut på att eleverna ska utveckla sitt modersmål.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska,
  • eleven har goda kunskaper i det aktuella språket,
  • eleven använder språket dagligen i hemmet,
  • minst fem elever önskar denna undervisning och ingår i en undervisningsgrupp i språket,
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Elever som är adopterade och har ett annat modersmål än svenska är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Alla elever ska dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Nationella minoritetsspråk

Elever tillhörande någon av de nationella minoriteterna har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Det innebär att krav inte ställs på att språket talas i hemmet. Eller att minst fem elever önskar undervisning i språket. Eleven måste däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket.

Studiehandledning på modersmål

Om en elev nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan eleven få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det kallas studiehandledning. Rektor på varje skola är ansvarig för att elever får det stöd som de behöver.

Ansök om att få läsa modersmål i gymnasieskolan

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning skickar du till den skola eleven går i.

Kontakta den skola eleven går i för information om hur ansökan ska göras och hur undervisningen är upplagd

På finska-suomeksi

För utförare

För riktlinjer och ansökan om ersättning från hemkommunen se länkad sida.

Sida för utförare inom förskola och skola.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
torsdag 25 juni 2020