Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Inackordering

Inackorderingsbidrag är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten.

För att vara berättigad till inackorderingsbidrag i gymnasieskolan måste eleven uppfylla nedanstående kriterier:

  • Eleven är folkbokförd i Österåkers kommun
  • Eleven är antagen till en kommunal skola eller en skola, som har landstiget, som huvudman.
  • Eleven är antagen genom så kallad förstahandsmottagning på riksrekryterande utbildning. Mottagen i första hand innebär att eleven är antagen till utbildningen på samma villkor som elever, som är bosatta på utbildningsorten.
  • Elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 2 timmar enkel resa med allmän linjetrafik.
  • Eleven studerar heltid
  • Eleven har beviljats inackorderingsbidrag till och med första kalender halvåret det år eleven fyller 20 år.

Exempel där inackorderingsbidrag ej utgår

  •  Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 47 § skollagen
  • Elever i gymnasieskola på RH-anpassad utbildning
  • Elever i fristående skolor och folkhögskolor. För utbildning vid en fristående gymnasieskola, folkhögskola kan eleven inte ansöka om stöd från kommunen. Inackorderingstillägg kan sökas från Centrala studiestödsnämnden. CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Elever som studerar i gymnasieskolor utomlands

Samverkansavtal / NIU

Elever, som antagits till NIU utbildning är berättigade till inackorderingsbidrag enbart om anordnande kommun och hemkommunen har tecknat ett samverkansavtal om NIU före antagning sker. Österåker erbjuder nationella idrottsutbildningar i vissa sporter i samverkansavtal med kommunerna i Stockholms Län och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Samverkansavtal för NIU med kommuner utanför länet tecknas endast i de fall motsvarande nationellt program eller NIU inriktning inte erbjuds inom samverkansavtalet med KSL.

Ansökan om bidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag ska göras på skriftlig blankett till utbildningsförvaltningen. Ansökningsblankett finns på Österåkers hemsida. För ansökan när eleven är under 18 krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. Inackorderingen ska styrkas med intyg från skola, hyresavtal/kontrakt, vilket ska bifogas ansökan. Ansökan ska skickas in läsårsvis i god tid innan läsårsstart.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
fredag 12 juni 2020