Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomi, studiemedel och SL-kort

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Mer information om ekonomiska bidrag finns att läsa på centrala studiestödsnämndens webbplats.

Studiehjälp

Studiehjälp är ett statligt ekonomiskt stöd från till dig som studerar på heltid och är mellan 16 och 20 år. Studiehjälp betalas ut automatiskt från och med det kvartal du fyller 16 år.

Studiemedel

Studiemedel för gymnasieutbildning ges från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan inte ha studiemedel och studiehjälp samtidigt. Dessutom behöver vissa andra kriterier vara uppfyllda. Studiemedel behöver du ansöka om. Läs mer om studiemedel på Centrala studiestödsnämndens webbplats.

Inackordering

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten. Läs mer under inackordering.

SL-kort

Är du elev i gymnasieskolan och har mer än 6 kilometer från folkbokföringsadressen till skolan är du berättigad till skolskjuts i form av terminskort för SL. Kortet delas ut av respektive gymnasieskola vid terminens start. Om du förlorar kortet ersätts det inte av skolan. SL:s förlustgaranti gäller för Accesskortet om kortet registrerats på sl.se.

Vill du ha ett kort som gäller dygnet runt, kan du själv köpa ett tilläggskort, ett så kallat Terminskort Plus, hos SL.

För frågor angående SL-kort och andra resor till följd av skolgången kontakta Carina Eklund, handläggare på kart- och mätenheten, på 08-540 813 65.

Försäkring

Alla gymnasieelever i Österåkers kommun och alla folkbokförda i Österåker som går i en skola i annan kommun, är försäkrade i det kommunala försäkringsbolaget Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF). Försäkringen gäller under skoltid samt under färdväg till och från skolan.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
tisdag 4 september 2018