Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Betyg och poäng

De senaste åren har det skett en hel del förändringar inom skolan. I juli 2011 kom nya läroplaner, kursplaner och ett nytt betygssystem. Synen på kunskap och lärande är densamma som tidigare, men framför allt kursplanerna har förändrats. En ny struktur ska göra skolans uppdrag tydligare.

Alla kurser i skolan betygssätts från A till F, där A är högsta betyg, E lägsta godkända betyg och där F betyder ett ej godkänt betyg.

Gymnasieexamen

Den som går ut gymnasiet kan, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda, ta gymnasieexamen. För mer information om vad som gäller för att få gymnasieexamen efter högskoleförberande- och yrkesförberedande program. Kan du kontakta din studie och yrkesvägledare.

För yrkesförberedande program krävs också minst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1; engelska 5; och matematik 1. Du ska också ha godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ha ett godkänt gymnasiearbete.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 20 februari 2019