Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Behörighet

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen förbereder eleven för att gå direkt ut i yrkeslivet genom att ge en yrkesexamen. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Den nu gällande läroplanen infördes 2011 och kallas GY2011.

För att komma in på ett nationellt program måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det gäller oavsett om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För gymnasiets yrkesprogram krävs godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

För mer information om vilka särskilda behörighetsregler som gäller så kontakta din studie och yrkesvägledare.

Komplettera betyg

Vill du veta mer om villkoren för prövning i Österåkers kommun, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola. Även den som inte går i gymnasieskolan, men som vill ha ett betyg därifrån, har rätt till prövning. Kontakta komvux.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 20 februari 2019