Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt lag har ett ansvar att ta kontakt och erbjuda individuellt stöd till dig som är under 20 år och som av olika anledningar inte går ett nationellt program på gymnasiet.

Vem ingår i aktivitetsansvaret?

KAA omfattar folkbokförda ungdomar från 16 år fram till dagen de fyller 20 år som:

 • har gått ut grundskolan eller grundsärskolan, eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt
 • aldrig har påbörjat gymnasiet
 • har avbrutit sina gymnasiestudier
 • har läst klart ett nationellt program på gymnasiet, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men utan att uppnå en fullständig gymnasie- eller yrkesexamen. (Du kan ha ett studiebevis, men för att din utbildning ska vara fullföljd måste du ha ett examensbevis.)

Vad innebär aktivitetsansvaret?

KAA innebär att kommunen enligt lag ska:

 • kontakta och ta reda på sysselsättningen hos alla unga som inte är inskrivna i en gymnasieskola
 • erbjuda individuellt stöd till dessa unga med syfte att närma sig utbildning eller arbete.

Kontakt och sysselsättning

Inom KAA jobbar vi uppsökande vilket betyder att vi tar kontakt med dig som inte är inskriven på en gymnasieskola för att fråga om din nuvarande sysselsättning och för att berätta vad vi kan hjälpa till med. Detta gör vi genom att skicka brev hem till dig, ringa eller skicka sms till dig eller dina föräldrar. Det gör vi för att det är så viktigt att alla unga får veta vilken hjälp de har rätt att få.

Om du exempelvis har jobb eller om det av någon annan anledning inte passar eller fungerar för dig ha kontakt med oss just nu, är det givetvis helt okej. Men oavsett vad du har för sysselsättning och även om du inte är i behov av stöd för tillfället är det viktigt att vi får kännedom om det, så att vi kan registrera korrekta uppgifter.

Det kan också hända att vi kontaktar dig trots att du studerar. Detta kan exempelvis bero på att du studerar utomlands, går på riksinternat eller i en friskola utanför Stockholms län. Då behöver vi bara få kännedom om det så att vi har rätt information.

Givetvis kan du eller dina föräldrar/vårdnadshavare också ta första steget till en kontakt med oss.

Individuellt stöd

Hos oss som jobbar med KAA kan du bland annat få hjälp med:

 • studie- och yrkesvägledning
 • ansökningar till introduktionsprogram, gymnasieskola, folkhögskola eller vuxenutbildning
 • att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden
 • motiverande och coachande samtal
 • att ta kontakt med myndigheter eller andra stödverksamheter du kan ha behov av
 • att hitta en praktikplats
 • att hitta en fritidssysselsättning eller träningsform som passar dig

Inom KAA arbetar en studie- och yrkesvägledare med 20 års erfarenhet samt två ungdomscoacher utbildade inom pedagogik, sociologi, behandlingspedagogik och hälsa. Både studie- och yrkesvägledaren och coacherna har mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar, motiverande och coachande samtal och har kunskap om bland annat neuropsykiatriska funktionsvariationer och LSS.

Några steg på vägen

Om du tycker att det vore bra att få lite stöttning bokar vi en tid för ett första möte för att ta reda på hur vi kan hjälpa just dig. Du får självklart bjuda med en förälder eller någon annan person som är viktig för dig om du vill. Om du efter vårt första möte känner att du vill fortsätta att träffas påbörjar vi ett arbete med att tillsammans med dig se över din situation och rita upp möjliga vägar framåt.

Vi tar din framtid på allvar och arbetar alltid för att skapa goda kontakter och samarbeten med myndigheter, verksamheter och personer som kan hjälpa dig på olika sätt. Vad du än vill, och även om du inte vet vad du vill, så är du alltid välkommen till oss!

För dig som arbetar i gymnasieskolan

För dig som vill anmäla en elevs studieavbrott från gymnasieskolan, använd blanketten ”Anmälan om studieavbrott till hemkommunen” som ligger till höger här på sidan och skicka till aktivitetsansvaret@osteraker.se

 Läs mer i reportaget om unga som deltagit i det kommunala aktivitetsansvaret.


Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 2 december 2020