Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om skolvalet

Här får du svar på vanliga frågor om skolvalet.

Spelar det någon roll när jag gör skolvalet?

Ansökningsdatum påverkar inte placering så länge skolvalet görs under perioden 1-15 februari 2021.

Kan jag söka till fler skolor?

Ja, du kan söka till tre skolor via e-tjänsten skolval. Här söker du till alla kommunala skolor i Österåker och kan samtidigt ange om du även ansökt till friskolor i kommunen. Du ansöker till önskad friskola via deras respektive ansökningssidor. Friskolorna har egna köer med olika antagningskriterier.

Påverkar mitt barns förskoleplacering chansen att komma in på önskad skola?

Barnets förskoleplacering påverkar inte beslutet om vilken skola eleven blir placerad på. Det spelar alltså ingen roll vilken förskola eleven har gått på.

Hur är det med syskonförtur?

I de kommunala skolorna finns ingen syskonförtur. Friskolornas antagningsregler kan däremot se lite olika ut och vissa tar hänsyn till syskonförtur. Kontakta respektive friskola för att ta del av deras regler.

Vad händer om jag inte gör ett skolval?

Kommunen placerar barnet på en skola där det finns plats. Att aktivt göra ett skolval ökar chansen att få plats på den skola du önskar.

Hur gör jag om jag vill byta skola efter att skolvalet är klart?

Om du vill söka eller byta skola när skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Att söka eller byta skola. Ansökningar om byte för höstterminen 2021 kommer att hanteras under våren 2021 och därefter får du besked om ett eventuellt byte.

Jag har inte fått något brev om skolvalet!

Om du inte har fått ditt brev inför skolvalet, finns breven här att ladda ner.
Utskickade brev om skolvalet. Val till F-klassPDF, Val till åk 4PDF, Val till åk 7PDF

Hur gör vi som är på väg att flytta till Österåkers kommun?

Om du ska flytta till Österåker innan skolstart hösten 2021 och har barn som är född 2015 som ska börja i förskoleklass hösten 2021, bör du göra en skolansökan i samband med skolvalet. Du behöver styrka att du ska flytta till kommunen genom att uppvisa exempelvis hyres- eller köpekontrakt samt uppge elevens personnummer. Detta gör du genom kommunens servicecenteröppnas i nytt fönster. Därefter går det bra att göra skolvalet.

När får jag veta vilken skola det blev?

Resultatet av skolvalet visas i e-tjänsten skolval från mars månad. Du får e-post när resultat finns att ta del av.

Jag har ansökt om skolskjuts för den skola jag erbjudits plats i. När får jag beslut om skolskjuts?

Skolskjuts med skolbuss eller taxi beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Ansökan om skolskjuts i form av skolbuss eller taxi ska normalt vara kommunen tillhanda i april varje år. Ansökan om skolskjuts i form av kort till SL-trafik ska vara kommunen tillhanda i början av maj varje år. Ansökningar inkomna under läsåret handläggs löpande.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden maj–augusti.

Här läser du mer om skolskjuts

Jag har fått skolskjuts beviljad, innebär det att jag har rätt till skolskjuts under hela den resterande skoltiden?

Skolskjuts med skolbuss eller taxi beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Här läser du mer om skolskjuts

Hur anordnas öppet hus och informationsmöten inför skolvalet?

Med anledning av coronaviruset anordnas inga vanliga öppet hus inför skolvalet till läsåret 2021-2022. Istället planeras digitala lösningar. Mer information kommer här och på respektive skolas webbplats.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 16 december 2020