Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolval 2021

Skolvalet är för de barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 4 samt årskurs 7 i en skola utan automatisk överflyttning till annan skola läsåret 2021–2022. Skolvalet är öppet under perioden 1–15 februari 2021.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra skolvalet eftersom det inte finns någon automatisk rätt till plats i en kommunal skola kopplad till hemadressen. Du har möjlighet att söka tre skolor för ditt barn. Tänk på att vissa skolor kan ha ont om skolplatser och därför rekommenderas att du söker fler skolor. Genom att delta i skolvalet ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar.

Gör skolvalet här

Här loggar du in för att göra skolvalet som pågår 1-15 februari: Skolvaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolval till förskoleklass

Barn som är födda 2015 och inte redan går i en förskoleklass erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen 2021. Förskoleklass omfattar cirka tre timmars verksamhet per dag. Verksamheten är kostnadsfri och är en viktig förberedelse inför skolstart. Förskoleklass omfattas av skolplikten.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om barnet har behov av omsorg på eftermiddagen eller innan skoldagens början, ansöker du om detta när skolplaceringen är klar. Alla som har omsorgsbehov får en plats på skolans fritidshem. Verksamheten är avgiftsbelagd. Du behöver inte ansöka om fritidshem innan skolvalet genomförs. Första möjliga placeringsdag på fritids är den 2 augusti 2021. Läs mer under fliken Fritidshem.

Förskoleplacering för barn födda 2015

Alla placeringar på förskola och familjedaghem avslutas av utbildningsförvaltningen till den 31 juli 2021. Vill du säga upp din plats tidigare gör du det via kundvalssidan eller blanketten "Uppsägning av förskole- eller familjedaghemsplats" under E-tjänster och blanketter. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid.

Vill du att ditt barn ska fortsätta på förskolan som sexåring så kan du läsa mer om det under Förskoleklass och grundskola.

Skolval till årskurs 4

Endast elever i årskurs 3 i Bergsättraskolan och Åkerstorpsskolan behöver göra skolval till årskurs 4. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Skolval till årskurs 7

Endast elever i årskurs 6 i Österskärsskolan, Sjökarbyskolan, Roslags-Kulla skola, Margretelundsskolan och Solbackens Montessoriskola behöver göra skolval till årskurs 7. För dessa elever finns ingen automatisk överflyttning till någon skola.

Så gör du skolvalet

Den 1-15 februari loggar du in med BankID via e-tjänsten skolval för att ansöka till de kommunala skolorna. Båda vårdnadshavarna måste logga in i e-tjänsten och bekräfta skolvalet för att det ska kunna hanteras som komplett. Kontakta din bank om du saknar Bank-ID eller ordna ett via din internetbank.

Om du inte har svenskt personnummer eller om du har skyddade personuppgifter, kontakta servicecenter.öppnas i nytt fönster

Ansökningsdatum inom perioden för skolvalet påverkar inte placering.

Valbara skolor i skolvalet

I e-tjänsten skolval kan du söka till alla kommunala skolor i Österåker och samtidigt ange om du även ansökt till friskolor i kommunen. Du ansöker till önskad friskola via deras respektive ansökningssidor. Friskolorna har egna köer med olika antagningskriterier.

Om du är på väg att flytta till Österåker

Om du ska flytta till Österåker innan skolstart hösten 2021 och har barn som är född 2015 som ska börja i förskoleklass hösten 2021, bör du göra en skolansökan i samband med skolvalet. Innan den kan göras behöver du kontakta Österåkers kommuns servicecenter och styrka inflytt genom exempelvis köpekontrakt.

Se resultatet

Resultatet av skolvalet visas i e-tjänsten skolval när det är klart. Du får e-post när resultat finns att ta del av.


Placering

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Det innebär dock inte att en elev har rätt att få en placering i den skola som ligger allra närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än platser till viss skolenhet behöver kommunen göra ett urval. Kommunen utgår då från den relativa närhetsprincipen.

Relativa närhetsprincipen

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och en alternativ skola (närmaste kommunala skola med plats). Med skolväg avses avstånd mellan barnets folkbokföringsadress och skola på gång- eller cykelvägar. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. Om en elev inte får plats i önskad skola erbjuder kommunen plats i den alternativa skolan (närmaste kommunala skola med plats).

Friskolorna har egna kösystem. Kontakta respektive friskola för mer information.

Välja eller byta utanför skolvalet

Om du vill söka eller byta skola efter att skolvalet är avslutat, kan du läsa mer om det på sidan Att söka eller byta skola. Ansökningar om byte för höstterminen 2021 hanteras under våren 2021 och först därefter kan du få besked om ett eventuellt byte.

Vill du avsluta din fritidshemsplats så säger du upp den via din kundvalssida eller via blankett. Tänk på att det är två månaders uppsägningstid och att båda vårdnadshavarna ska säga upp platsen. Gå till din kundvalssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts

I Österåkers kommun har du rätt att ansöka om skolskjuts för ditt barn från och med förskoleklass.

Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Om du inte redan har ett gällande beslut för skolskjuts för det innevarande läsåret så ansöker du om detta. Har eleven flyttat eller bytt skola behöver du göra en ny ansökan utifrån de nya förutsättningarna.

Läs mer om skolskjuts.

Hitta skola

Du hittar alla fristående och kommunala skolor i vår tjänst Hitta&Jämför service. Där finns också länkar till respektive skola, där du får mer information.

Hitta &Jämför serviceöppnas i nytt fönster

Mer information

Vi har samlat vanliga frågor och svar om skolvalet här:

Frågor och svar om skolvalet

På finska

Ta del av information om skolvalet på finska här:

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
torsdag 11 februari 2021