Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Österåkers kommun arbetar aktivt med att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av statistik gällande till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får pedagoger i Österåker inspiration, stöd och verktyg att utveckla och förbättra sin undervisning och sitt bemötande av elever med olika svårigheter.

Med målen i sikte – kommunens uppföljningsmodell

Sedan 2017 arbetar Österåkers kommun med uppföljningsmodellen ”Med målen i sikte” för att mäta och öka kvaliteten i både förskolor och skolor. Modellen bygger framförallt på enkätundersökningar riktade mot brukarna av verksamheten, det vill säga eleverna och barnen. Detta kompletteras med enkäter till personal och med olika nyckeltal, såsom betygsresultat och andel behöriga förskollärare och lärare.

Alla elever i årskurs F-9 svarar på en enkät. Frågorna i enkäterna fokuserar på trygghet, delaktighet och lärande och utgår från läroplanen Lgr11.

Utifrån forskning och beprövad erfarenhet är läraren och ledningen särskilt viktiga för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Därför får även undervisande lärare och rektorer besvara en enkät om kompetens, samarbete, trivsel och ledning.

Pedagoger och skolledning får stöd, utbildning och inspiration

Pedagogcentrum är en fysisk träffpunkt där Österåkers kommun erbjuder stöd och utveckling till alla förskolor och skolor i Österåker. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna. Här finns till exempel stöd för tekniska hjälpmedel i skolan och specialpedagogiskt stöd.

Kreativitet, språk, programmering, digitalisering med mera

Metodverkstan är en av Pedagogcentrums verksamheter. Här kan pedagoger få stöd att hitta nya lärstilar genom olika former av estetiska uttryckssätt.

En annan av verksamheterna, Språkverkstan, erbjuder pedagogiskt material, litteratur och liknande för utlåning. Materialet hjälper barn att utforska, upptäcka och på olika sätt utveckla sina sinnen och fantasiförmåga.

På Skoldatateket får pedagoger råd om hur de kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisningen.

Kurser för pedagoger

Pedagogcentrum har också ett kursutbud och arbetar nära verksamheterna i skräddarsydda fortbildningsupplägg. Två exempel är utbildningar inom TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och föreläsningar om programmering.

Läs mer om Pedagogcentrums verksamhet.

Två olika barns handflator hålls emot varandra.

Motorisk träning kan till exempel handla om att öva ramsor som man ska göra fysiska rörelser till.

Kan motorisk träning höja elevers studieresultat och välbefinnande?

Österåkers kommun har fått statligt bidrag från Specialpedagogiska
skolmyndigheten att genomföra ett projekt om motorik och inlärning. Projektet drivs av Pedagogcentrum i samarbete med Rydbo skola. Projektet pågår under hela 2018.

Barn som har svårigheter att lära sig läsa och skriva,
koncentrera sig, sitta stilla och följa instruktioner, har ofta utmaningar även med motorik, balans och koordination, och kan vara känsliga för sinnesintryck. Ännu tydligare kan det vara för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

– Vi på Pedagogcentrum vill sprida kunskap om medveten motorisk träning, och erbjuda förebyggande arbetssätt och enkla redskap att implementera i skolor. Med målet att hjälpa barn som har sensomotoriska och motoriska utmaningar att öka självkänslan och koncentrationen och samt ta till sig undervisning på ett mer fördelaktigt sätt, säger Pernilla Unevik.

Läs gärna mer om projektet om motorik och inlärning.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 14 april 2021