Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass och grundskola

Österåkers kommun har som vision att bli länets bästa skolkommun. Här finns ett brett utbud av förskoleklasser och grundskolor. Det finns skolor både i kommunal och i fristående regi och skolor som har olika inriktningar. Du kan själv välja vilken skola ditt barn ska gå i.

Förskoleklass

Förskoleklass är till för barn som ännu inte har börjat i grundskolan eller grundsärskolan. Ditt barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass är cirka 3 timmar/dag, behöver man omsorg på eftermiddagen med så måste man söka fritidshem. Det är gratis att gå i förskoleklass, men en avgift tas ut för placeringen på fritidshemmet.

Från och med 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att skolplikten normalt börjar att fullgöras i förskoleklassen redan när barnet är sex år. Skollagens regler om närvaro och ledighet gäller därför även i förskoleklassen.

Om det finns särskilda skäl kan barnet få uppskjuten skolplikt ett år och då gå kvar i förskolan. Vårdnadshavarna måste i så fall ansöka om uppskjuten skolplikt hos hemkommunen.

Förskoleklass är en viktig förberedelse inför skolstart, Om barnet går kvar i förskola även som sexåring ska barnet börja i förskoleklass vid sju års ålder. Har du frågor om förskoleplats eller möjligheten att gå kvar i förskolan, kontakta utbildningsförvaltningen eller din förskola.

Val av förskoleklass

Skolval till förskoleklass sker i februari. I februari 2021 är det skolval för barn födda 2015 som ska börja i förskoleklass augusti 2021. Vi skickar hem ett brev till alla berörda vårdnadshavare i december 2020. Kommunala skolor har ingen kö. De enskilda skolorna kan man söka till när man vill, de har en egen ansökningskö.
Du ansöker direkt till de enskilda skolorna.

Grundskola

Från höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass gäller skolplikt. Eleven går sedan i grundskolan i nio år, med två terminer per år.

I Österåkers kommun finns 18 grundskolor. Av dessa är 13 i kommunal regi och 5 är fristående skolor. Alla grundskolor är öppna för alla barn och alla grundskolor har en gemensam läroplan och gemensamma kursplaner. Utöver det kan skolan ha särskilda inriktningar eller olika typer av pedagogik som de arbetar efter. Till exempel har ett par skolor i Österåkers kommun Montessoriinriktning, medan andra inriktar sig på till exempel idrott eller musik.

Val av grundskola

Genom valet av skola finns också många möjligheter för ditt barn. Olika skolor har olika inriktningar och ditt barns skoldag kan därför se lite olika ut beroende på vilken skola ni väljer. Några skolor kan arbeta mer med digital teknik, andra vara ute mer i naturen. Flera skolor har en annan pedagogisk inriktning eller fokus på vissa ämnen.

Hitta och jämför grundskolor i Österåker.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
torsdag 8 oktober 2020