Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föräldramedverkan

Österåkersmodellen för samverkan mellan kommun, förskola och föräldrar ger förutsättning för att alla parter kan bidra med att utveckla skolan i Österåkers kommun.

Österåkers kommun har som mål att bli länets bästa skolkommun. För att kunna uppnå det behövs en stark koppling och en ömsesidig dialog mellan förskolan och föräldrar. Österåkersmodellen är en modell för att bygga och upprätthålla sådana kontakter, så att föräldrar och förskola ska kunna arbeta tillsammans för barnens bästa.

Genom föräldraråd, samverkansmöten och möten med ansvariga politiker ger modellen goda möjligheter till dialog på alla nivåer, med en tydlig kedja hela vägen. Idéer som lyfts kan vi därför arbeta igenom tillsammans samtidigt som den som kommer med ett förslag i slutändan också kan få en tydlig återkoppling. Resultatet blir ofta bättre möjligheter att kunna utveckla verksamheterna samtidigt som det ger ett förtroende för att bra idéer tas tillvara.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
torsdag 22 januari 2015