Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

EMI, elevhälsans medicinska insats

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser och ingår i den samlade elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Alla kommunala skolor har en skolsköterska och skolläkare knuten till sig. Skolläkaren har regelbundet mottagning på skolorna för elever med skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar rörande utvecklingen. Tidsbeställning sker genom skolsköterskan.

Tystnadsplikt

Liksom all hälso- och sjukvårdspersonal har alla som arbetar inom EMI tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt vid oro eller misstanke om att ett barn far illa.

Förebyggande hälsovård

EMI erbjuder individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vid behov erbjuds tid hos skolläkaren. Vaccinationer erbjuds enligt det allmänna svenska vaccinationsprogrammet.

Hälsobesök och vaccinationer

Förskoleklass

Hälsouppgifter från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för hälsobesöket. Det är också viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan stämmer därför av med pedagogen om hur den första tiden på skolan har varit. Vid hälsobesöket undersöks barnets längd- och viktutveckling, syn och hörsel.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesök länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 2

I årskurs 2 erbjuds elever ett trivselbesök med kontroll av längd- och viktutveckling.

Från och med läsåret 2021/20222 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund dos 2 i årskurs 2.

Årskurs 4

I årskurs 4 erbjuds ett hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Enkäten tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och elev inför besöket ligger till grund för samtalet.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 5

I årskurs 5 erbjuds vaccin mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.

E-tjänst samtycke vaccination mot HPVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årskurs 8

I årskurs 8 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling samt rygg. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta erbjuds.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst samtycke vaccination mot stelkramp, difteri och kikhostalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasiet årskurs 1

I gymnasiets årskurs 1 erbjuds hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. En e-enkät fylls i av eleverna på skolan. Den tillsammans med hälsouppgifter som fylls i av vårdnadshavare och eleven inför besöket ligger till grund för samtalet.

E-tjänst hälsouppgifter inför hälsobesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyanlända elever

EMI erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. Kompletterande vaccinationer erbjuds vid behov.

E-tjänst hälsuppgifter inför hälsosamtal för nyanlända elever länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyinflyttade elever

Är du nyinflyttad är det viktigt att att EMI får in information om eventuella sjukdomar, funktionshinder eller annat som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningen. Vi vill också veta hur ditt barn mår eller om ni behöver stöd och hjälp i något avseende.

E-tjänst hälsouppgifter nyinflyttad länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

EMI arbetar också med:

  • Hälsorådgivning
  • Enklare sjukvårdsinsatser
  • Hjälp med hänvisning till övrig sjukvård
  • Besök hos skolläkare
  • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv
  • Att bidra med en medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet

Frågor?

Om du har funderingar kring ditt barns hälsa kontaktar du skolsköterskan.

Om ditt barn blir sjukt eller skadar sig ska du kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.


Redaktör:
Catharina Rissel

Sakkunnig:
Marika Trautmann-Ångman
Senast uppdaterad:
onsdag 23 september 2020