Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grundskola

Österåkers kommun har som vision att bli länets bästa skolkommun. Här finns ett brett utbud av förskoleklasser och grundskolor. Det finns skolor både i kommunal och i fristående regi och skolor som har olika inriktningar. Du kan själv välja vilken skola ditt barn ska gå i.

Grundskola

Från höstterminen det år barnet fyller sex gäller skolplikt. Eleven går sedan i grundskolan i nio år, med två terminer per år. Året före skolstart finns förskoleklass som ett förberedande steg inför grundskolan. I Österåkers kommun finns 19 grundskolor. Av dessa drivs 13 i kommunal regi och 6 är fristående skolor (friskolor).

Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Det kompletterar skolan och låter ditt barn utvecklas tillsammans med andra barn. Det är öppet vardagar på dagtid och under lov.

Frågor vid byte av skola

Om ditt barn ska byta skola och du har frågor om placering får du gärna ta direkt kontakt med den skola som ni har sökt. Det är respektive skolas rektor som antar en elev till skolan. Det gäller även skolval till förskoleklass. Kontaktuppgifter till respektive skola hittar du under länken Hitta & jämför grundskolor, som finns under rubriken mer information.

Försäkringar

Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. En länk till sidan försäkringar finns under rubriken Mer information.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 23 september 2020