Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt stöd

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Förskolans uppdrag är att uppmärksamma och hjälpa barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Ansvaret för att varje barn får det stöd som krävs vilar på förskolechefen.

För vissa barn behövs extra stödinsatser som inte går att lösa inom den vanliga verksamheten. Förskolor kan då ansöka om ett bidrag hos utbildningsförvaltningen. Vårdnadshavarna ska informeras om att en ansökan har lämnats in.

Språkförskola

I Österåker finns en förskoleavdelning som har plats för åtta barn med stora tal- och språksvårigheter. Förutom förskolepersonal arbetar här även en logoped, vars uppgift är att stödja barnens språkutveckling. Ansökan till språkförskolan görs i samråd mellan vårdnadshavare och förskolechef.

Läs mer om språkförskolan Penseln.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Senast uppdaterad:
fredag 15 november 2019