Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rutiner för klagomål

På denna sida finns information om kommunens rutiner för att ta emot och utreda klagomål rörande skolor och förskolor som drivs i kommunens regi. För information om rutiner för klagomål på andra skolor/förskolor, kontakta respektive skola.

Enligt skollagen ska alla huvudmän för skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Rutinerna inom utbildningsområdet utgörs av två steg varav det första steget är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller.

  1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till förskolechef/rektor på skolan. Klagomålet ska lämnas skriftligen via e-post eller brev adresserat till skolans adress. Skriv i rubriken: Klagomål. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till förskolechef/rektor för fortsatt handläggning.
  2. En bekräftelse på att förskolechef/rektor tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig snarast från det att klagomålet mottagits. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.
  3. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

    Ditt klagomål kommer att diarieföras och i beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att vända dig till huvudmannen, i det här fallet Produktionsförvaltningen i Österåkers kommun. Utgångspunkten ska emellertid vara att varje ärende ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Sara Salminen Sundholm
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018