Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ansök eller säg upp plats

Som vårdnadshavare väljer du fritt i det breda utbud av förskolor och familjedaghem som finns i kommunen. Vi har förskoleverksamhet i kommunal och enskild regi.

Att söka förskola eller familjedaghem

När ditt barn är 1 månad kan du söka barnomsorg via länken Ansök om barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ därefter instruktionerna om hur du gör din ansökan.

Att säga upp plats

För att säga upp en plats loggar du in på Din kundvalssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Tjänster och blanketter och säger upp platsen via den länk som finns under Min sida - Mina placeringar. En vårdnadshavarna säger upp platsen och nästa vårdnadshavare bekräftar uppsägningen i systemet. Det är 2 månaders uppsägningstid. Du kan också hämta en uppsägningsblankett under Tjänster och blanketter. Skicka blanketten för fritids till aktuell skola och för barnomsorg till aktuell förskola eller familjedaghem.

Att söka omplacering

Om du redan har en barnomsorgsplats och vill byta, ska du göra en ny ansökan. Du garanteras inte en ny placering. Den sker i mån av plats.

Ansök som vanligt genom att klicka på länken Ansök om barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vill du byta enhet ska du inte säga upp din nuvarande plats. Det är två månaders omplaceringstid, som räknas från det datum den eventuella nya placeringen registreras. Ditt barn måste ha börjat på den plats som ska bytas, innan du kan söka omplacering. När du söker en ny plats skapas en ny köpost med ett nytt ködatum och placeras i förturskategorin "omplacering".

Platsgaranti

Platsgaranti gäller bara för folkbokförda i Österåker. Förskola ska erbjudas för barn från ett års ålder. Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda förskola inom 4 månader efter att du som förälder ansökt om plats i kommunal förskola. Det betyder att du som förälder bör anmäla ditt behov av förskoleplats minst 4 månader innan du behöver platsen. Du kan inte garanteras plats på den önskade förskolan, men du ska erbjudas en alternativ placering, så nära barnets hem som är möjligt. Om du som förälder tackar nej till ett erbjudande kan inte platsgarantin åberopas vid ett senare tillfälle.

Ej folkbokförd i Österåker

Vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun har rätt att ansöka om barnomsorgsplats i Österåkers kommun. Vårdnadshavare kan också ansöka om barnomsorgsplats om man ska flytta till kommunen. Ansökan ska då kompletteras med en kopia av hyreskontrakt-eller köpekontrakt för att styrka flytten. Vid uppvisande av hyres-eller köpekontrakt blir barnet jämställd som folkbokförd i kommunen.

Förtur

Barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd, enligt 8 kap. 7 § skollagen, kan beviljas förtur. Ansökan om förtur lämnas till Österåkers kommun.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Erika Frangini
Senast uppdaterad:
onsdag 25 augusti 2021