Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskola

Österåker erbjuder ett stort utbud av barnomsorg som drivs i både kommunal och i enskild regi. På de här sidorna hittar du mer information om förskolor, familjedaghem och öppen förskola i kommunen. Du kan också söka barnomsorgsplats direkt här på vår webbplats.

Förskola

Förskolan är till för barn i åldern 1-6 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig, barnen lär sig saker genom att leka och utforska tillsammans. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Innehållet styrs av förskolans läroplan.
I Österåkers kommun finns det kommunala och fristående förskolor, som har öppet mellan klockan 6.30-18.30. Verksamheten leds av en verksamhetschef och förskoleenheterna leds av rektorer. Kommunen ansvarar för att barn får erbjudande om plats i förskolan.

När du gör dina val behöver du välja minst ett kommunalt alternativ för att omfattas av fyramånadersgarantin. Gäller bara folkbokförda i Österåker.

Familjedaghem

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här välkomnar dagbarnvårdare barn i åldern 1-6 år i sitt eget hem. Familjedaghemmen ska erbjuda en pedagogisk verksamhet som stimulerar barns utveckling och lärande. Familjedaghem har öppet högst tio timmar per dag, normalt 07.00 – 17.00. Gruppen får bestå av max sju barn. Familjedaghemmen arbetar tillsammans för möjligheten att umgås med andra barn i större grupper. Alla familjedaghem i Österåker är fristående. Läroplanen för förskolan är vägledande men inte styrande.

Öppna förskolan

Öppen förskola riktar sig till dig som är hemma med barn i förskoleålder, 0-6 år. Du behöver inte anmäla ditt barn i förväg och besöken är kostnadsfria. På Öppna förskolan erbjuds barnet en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn och en medföljande vuxen. Här kan du och ditt barn delta i sångstund, pyssla och leka. Öppna förskolan är ett komplement till hemmet och ska tillgodose barns och vuxnas behov av kontakter. För dig som förälder är öppna förskolan en träffpunkt att knyta kontakter med andra.

Här kan du diskutera ditt barns utveckling och få råd och information om vad samhället kan erbjuda dig och din familj. Alla som arbetar på Öppna förskolan är pedagoger och har tystnadsplikt.
Ljusterö öppna förskola
Berga öppna förskola
Öppettider Berga öppna förskola

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Österåkers kommun startar barnomsorg på obekväm arbetstid i form av en kommunalt anställd personal i barnets hem. Omsorgen erbjuds under de tider då förskola eller fritidshem inte har öppet. En förutsättning är att du som vårdnadshavare inte kan ordna barnomsorgen själv inom familjen eller med hjälp av andra släktingar.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska båda vårdnadshavarna eller annan sammanboende

  • ha ett kontinuerligt omsorgsbehov på minst 20 timmar per månad
  • styrka omsorgsbehovet med arbetsgivarintyg och schema 

Denna omsorg gäller barn från 1 år till vårterminen det år barnet fyller 13 år beviljas under max 42 timmar per månad. Avgift utgår enligt maxtaxan regler.

Försäkringar

Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. En länk till sidan försäkringar finns under rubriken Mer information

Hitta och jämför

Var finns kommunens förskolor? Via kommunens tjänst kan du hitta exempelvis förskolor, familjedaghem och öppna förskolor i Österåker.

Hitta och jämför service

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Erika Frangini
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021