Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Undervisning såväl på plats som på distans i Österåkers kommunala högstadieskolor

Flicka skriver i en skrivbok i studiemiljö

Med anledning av regeringens besked om möjlighet till distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel, har Österåkers kommun gjort en kartläggning av förutsättningarna på kommunens högstadieskolor. Undervisningen kommer ske såväl på plats i skolans lokaler som på distans, beroende på respektives skolas förutsättningar.

Torsdag den 7 januari meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen planerar att besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel och minska smittspridningen av covid-19. Förordningsändringen gäller från och med måndagen den 11 januari 2021.

Förordningsändringen innebär att huvudmannen kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet om det behövs för att kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer gällande covid-19. Motsvarande möjligheter finns sedan tidigare för gymnasieskolor.

I första hand ska huvudmannen se över de möjligheter som finns att bedriva undervisning på plats i skolan genom att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan handla om att anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen så att vissa elever får undervisning i skolan på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolan på eftermiddagen.

De kommunala högstadieskolorna i Österåker hanterar den nya förordningen utifrån de förutsättningar som finns för respektive skola. Det innebär att vissa skolor bedriver undervisning på plats i skolan medan andra skolor bedriver undervisning helt eller delvis på distans. Alla vårdnadshavare och elever får information från elevens skola om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med måndag den 11 januari. Förutsättningarna på respektive skola kan förändras beroende på aktuellt smittoläge.

Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
fredag 8 januari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 8 januari 2021