Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tyck till om skolan

Lärare pekar på tavla i klassrum. Elever tittar på läraren.

Just nu genomförs Skolinspektionens skolenkät. Genom att svara på enkäten senast den 1 mars ger du oss och Skolinspektionen viktig information om våra skolor.

Skolenkäten samlar in synpunkter från elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal om hur landets skolor fungerar. Enkäten handlar i huvudsak om undervisning och lärande, anpassning efter elevens behov, grundläggande värden och inflytande samt trygghet och studiero.

Alla vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola har fått enkäten från skolan. Det är frivilligt att svara på den och svaren ska skickas in senast den 1 mars. Elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet får också svara på enkäten och gör det i skolan.

Här hittar du skolenkätenlänk till annan webbplats

–Vi hoppas att många är med och svarar på Skolinspektionens skolenkät. Det är mycket värdefullt för oss att få höra vad elever, vårdnadshavare och personal tycker om våra skolor, och därigenom få ett gott underlag för framtida utveckling, säger Joakim Östling, skolchef inom produktionsförvaltningen i Österåkers kommun.

Ta del av skolenkätens resultat

Skolenkäten genomförs från och med vårterminen 2021 en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Resultaten från enkäten presenteras i april-maj och redovisas dels på skol- och kommunnivå och dels som en övergripande sammanställning.

Ta del av skolenkätens resultat härlänk till annan webbplats

Om Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som regelbundet granskar all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna.

Här kan du läsa mer om Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
tisdag 16 februari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 16 februari 2021