Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers gymnasium i nytt internationellt samarbete inom Erasmus

Två personer, rektor Annika Weimer och läraren Jasmine Klang Ebeling står bredvid varandra med en bukett blommor.

Från vänster: Annika Weimer, rektor på Österåkers gymnasium tillsammans med Erasmus-eldsjälen och läraren Jasmine Klang Ebeling i samband med att skolan i februari ackrediterades för ett fortsatt långsiktigt internationellt samarbete inom Erasmus.

Österåkers gymnasium arbetar sedan flera år med olika projekt inom EU:s program Erasmus+ för internationella samarbete inom utbildning. Nu är skolan ackrediterad för ett mer strategiskt och långsiktigt internationellt samarbete fram till år 2027.

Erasmus+ är ett EU- finansierat internationellt utbytesprojekt där elever och lärare har möjlighet att samarbeta och utveckla olika projekt tillsammans med elever från andra länder. Syftet är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och förståelse för andra kulturer. Österåkers gymnasium har drivit Erasmusprojekt sedan 2014, vilket inneburit såväl gemensamma lektioner och samarbetsprojekt över landsgränser, som studieresor till skolor i Tjeckien, Spanien och Italien. Skolan har även välkomnat elever från dessa länder till Österåker.

Jasmine Klang Ebeling är lärare i samhällskunskap och svenska som andraspråk på Österåkers gymnasium. Hon samordnar också det internationella arbetet inom Erasmus på skolan och berättar att deltagandet i internationella projekt skapar inspiration, arbetsglädje och självförtroende hos eleverna.

–Eleverna utvecklas inte bara kunskapsmässigt utan också socialt. De växer som personer när de får uppleva nya situationer såsom möten med elever från andra länder och att bo i en värdfamilj. Vi ser stora positiva effekter för ungdomarnas självförtroende, vilket stärker dem för framtiden. Därför känns det fantastiskt roligt att vi på Österåkers gymnasium nu har blivit ackrediterade av Universitets- och högskolerådet att få fortsätta att driva det här viktiga arbetet långsiktigt.

Internationella klassrum

Under pandemin har resor inte kunnat genomföras, men samarbetet mellan länderna har fortsatt genom digitala arbetssätt såsom E-twinning. Det är ett digitalt klassrum där elever från olika länder kan kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt och dela sin skolvardag med varandra. Österåkers gymnasiums elever har bland annat samarbetat med elever i Tjeckien kring Amnesty Internationals projekt Write for Rights, där eleverna tillsammans skriver brev för att utöva påtryckning i situationer där mänskliga rättigheter kränks.

–Vi vill höja arbetsglädjen, öka elevernas interkulturella kompetens och arbeta ännu mer för att höja inkluderingen på skolan. Det gör vi genom att öka elevers medvetenhet och acceptans för varandras olikheter, bland annat genom våra internationella samarbeten säger Annika Weimer, rektor på Österåkers gymnasium.

 

Det här är Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Genom programmet kan förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder. Elever, studerande, personal och unga kan delta i aktiviteter – till exempel studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands – inom programmet.

Syftet med Erasmus+ är att bidra till att möta de utmaningar Europa står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad, till exempel den höga ungdomsarbetslösheten och andelen unga som hoppar av skolan i förtid.

Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är nationella kontor för Erasmus+ i Sverige. Universitets- och högskolerådet har ansvar för Erasmus+ för utbildningsområdet.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
måndag 22 februari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 23 februari 2021