Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny och modern grundskola i centrala Åkersberga

Nu tas ett viktigt steg i riktning att möjliggöra en ny och modern grundskola och ännu mer kunskapsglädje i ett centralt läge i Österåker.

Tisdagen den 23 februari fattade det kommunala fastighetsbolaget Armadas styrelse ett beslut om att gå vidare med en dialog om försäljning av fastigheten Berga 6:35 som bland annat omfattar den före detta Hackstaskolans lokaler i centrala Åkersberga. Det här innebär att förhandlingarna med en enskild aktör nu kan gå vidare.

Österåkers kommun arbetar strategiskt för att möta behoven och för att främja valfriheten med en mångfald av skolor på rätt plats och i rätt tid i ett växande Österåker.

– Tomten där Hackstaskolan låg tidigare är i behov av utveckling. Och genom en försäljning av fastigheten kan vi skapa möjligheter för en ny och modern skola i ett centralt läge nära kommunikationer, idrottsanläggningar och grönområden. Det är helt i linje med den positiva utveckling vi upplever i Österåker, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

I lokalerna bedrivs idag verksamhet inom öppna förskolan och modersmålsundervisning. Båda de verksamheterna kommer att få mer ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter på en annan plats. Skolmatsköket och matsalen kommer finnas kvar i en övergångsperiod och föreslås få en ny lösning inför 2023. Dessutom möjliggörs för en helt ny byggnad på fastigheten för den fristående skolan, Solbackens Montessori, som redan idag bedriver verksamhet på skolområdet.

Hackstahallen en plats för skola och föreningar

Hackstahallen är en populär idrottshall i centrala Åkersberga och kommunen kommer säkerställa att den kan fortsätta att vara en plats för skolidrott, föreningsliv och rörelseglädje.

Österåkers kommun arbetar sedan ett par år tillbaka med att hitta en lösning som kan möjliggöra en etablering av en ny grundskola i centrala Åkersberga. Kommunstyrelsen beslutade därför under 2019 att en avsiktsförklaring skulle tecknas med en extern byggherre om ny skola vid före detta Hackstaskolan, Berga 6:35.

Fastighetens förutsättningar ställer komplexa krav på utformning och innehåll för en köpare. Utifrån dessa förutsättningar fattade Kommunstyrelsen i januari 2021 ett beslut om att rekommendera ett av de två förslag som funnits att ta ställning till. Och nu går Armada vidare i förhandlingar med den aktören.

Sedan tidigare har Internationella Engelska Skolan, IES, ansökt om och beviljats av Skolinspektionen att få etablera skolverksamhet för årskurs F–9 i Österåker. Det finns emellertid i det här skedet inget beslut om vilken aktör som kommer att etablera en ny skola på fastigheten.

Slutligt beslut tas i Kommunfullmäktige

Ett slutligt beslut om att genomföra en eventuell försäljning av fastigheten Berga 6:35 kommer att fattas av Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Översiktsplan och planprogram pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker

Åkersberga ska utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär där det finns ett brett utbud av bostäder och service med handel, skolor, vård, arbetsplatser och goda kommunikationer. Planering av förskolor och skolor ska utgå från kommunens miljömål från 2016, vilket innebär att det ska finnas tillgängliga och säkra cykelstråk, i sammanhängande nät, till skolan, kollektivtrafiken och service.

Läs mer om översiktsplanen för Österåkers kommun.

Området Hacksta/Berga, där före detta Hackstaskolan är belägen, är under utveckling i enlighet med de ambitionerna och här passar en centralt placerad, modern skola in.

Läs mer om utvecklingen av Hacksta/Berga.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 26 februari 2021
Senast uppdaterad:
måndag 1 mars 2021