Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Långsiktig planering för framtidens skolor och förskolor i Österåker

Skolelever står tillsammans och tittar på en mobilskärm.

Det är många som väljer att flytta till Österåker och nya bostadsområden växer fram. Många av våra nya invånare är barnfamiljer. Utbyggnaden av förskolor och skolor har hög prioritet i kommunens arbete och mycket är på gång.

För att kunna möta behoven av fler skolor och förskolor krävs en långsiktig planering. Österåkers kommun tar årligen fram en plan utifrån aktuella prognoser över bostadsbyggande och befolkningsutveckling. Den aktuella planen sträcker sig fram till år 2030. Enligt kommunens nuvarande prognoser kommer det att finnas ett behov av två till tre nya grundskolor i Österåker till och med 2030. Prognoserna visar också att det kommer att behövas tio till elva nya förskolor.

Skolor i rätt tid på rätt plats

– Vi välkomnar alla som flyttar till Österåker och vi arbetar strategiskt och brett för att möjliggöra nya förskolor och skolor i rätt tid och på rätt plats i både privat och kommunal regi, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Just nu pågår arbetet med att skapa förutsättningar för flera nya bostadsområden i stationsnära lägen, inte minst där stationen Åkers-Runö blir ett nav. Här finns exempelvis Hagby Äng och kulle, Täljö-Gottsunda och Näsängen som utvecklingsområden. Även i Svinninge förväntas en större ökning av antalet barnfamiljer. Om bostadsbyggandet följer prognosen väntas därmed en stor ökning av barn i årskurs F–6. Antalet barn i årskurserna 7–9 väntas öka mot slutet av prognosperioden.

Här planeras för skolor och förskolor

Det är flera aspekter som påverkar förutsättningarna för planeringen, exempelvis det fria skolvalet som möjliggör att elever väljer en skola som inte ligger nära hemmet, samt i vilken takt nybyggnation sker.

Kommunen planerar i nuläget för en F–9-skola i Svinninge och i centrala Åkersberga. Utifrån att detaljplaner för planerade nya bostadsområden vinner laga kraft, tas fortsatta beslut om etablering av ytterligare nya skolor.

Nya förskolor planeras i nuläget i Svinninge, liksom i områdena kring Åkers-Runö samt Täljö/Fredsborg. I Valsjöskogen är en förskola på gång att tas i drift och i Björkhaga planeras för ytterligare en förskola.

Översiktsplan och planprogram pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker

Åkersberga ska utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär där det finns ett brett utbud av bostäder och service med handel, skolor, vård, arbetsplatser och goda kommunikationer. Planering av förskolor och skolor ska utgå från kommunens miljömål från 2016, vilket innebär att det ska finnas tillgängliga och säkra cykelstråk, i sammanhängande nät, till skolan, kollektivtrafiken och service.

Plan för ny grundskola i centrala Åkersberga

Området Hacksta/Berga, där före detta Hackstaskolan är belägen, är under utveckling i enlighet med de ambitionerna och här passar en centralt placerad, modern skola in.

Läs mer om planerna på en ny grundskola på fastigheten för den före detta Hackstaskolan i Åkersberga.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Kommunikationsenheten
Publicerad:
måndag 1 mars 2021
Senast uppdaterad:
måndag 1 mars 2021