Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förändrad vistelsetid i barnomsorgen för föräldralediga

Villkoren för vistelsetid i barnomsorgen för föräldralediga vårdnadshavare i Österåker förändras från och med den 1 augusti 2021. Beslutet fattades i Kommunfullmäktige den 26 april.

Enligt skollagen har föräldralediga vårdnadshavare rätt till förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. En kommun kan välja att erbjuda mer tid. Österåkers kommun förändrar vistelsetiden för de yngsta barnen i åldern 1–4 år från 30 timmar i veckan inklusive skollov, till 20 timmar i veckan exklusive skollov. Förändringen berör både fristående och kommunala förskolor samt pedagogisk omsorg.

Förändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt har rätt till vistelsetid över 15 timmar per vecka i 30 dagar efter nedkomst. Därefter har vårdnadshavare rätt till vistelsetid i maximalt 20 eller 30 timmar per vecka beroende på barnets ålder. Verksamheten där barnet är placerat avgör hur vistelsetiden ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavarnas önskemål.

Ingen förändring för arbetssökande

För arbetssökande vårdnadshavare sker ingen förändring. Förändringen påverkar inte heller barn som är 5 år gamla och går sista året i förskolan. Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, kan fortsatt erbjudas utökad vistelsetid.

– Vi vill säkerställa att barnets rätt till vistelsetid i förskolan tillgodoses, likväl som barnets rättighet att få vara hemma när möjligheten finns, säger Hampe Klein (M), ordförande i Förskole- och grundskolenämnden.

Nya regler för vistelsetid från 1 augusti 2021

  • 15 timmar per vecka för barn 1-5 år, inklusive skollov
  • 20 timmar per vecka för barn 1-4 år, exklusive skollov
  • 30 timmar per vecka för barn som är 5 år inklusive skollov
  • från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds så kallad allmän förskola under minst 525 timmar om året ( oftast tre timmar per dag) som är avgiftsfri.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 27 april 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 27 april 2021