Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utökad omsorg för barn med vårdnadshavare som arbetar inom intensivvården

Krislägesavtalet aktiveras nu för säkerställande av personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm. Anledningen är att situationen är mycket ansträngd. Österåkers kommun erbjuder därför temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården.

Förutsättningar för tillfällig omsorg

  • Den utökade omsorgen erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna – eller en vårdnadshavare om barnet endast har en sådan –är folkbokförda i Österåkers kommun och gör en arbetsinsats som bedöms nödvändig inom intensivvården.
  • Omsorg erbjuds enbart om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt.
  • Omsorg omfattar förskola, pedagogisk omsorg och fritids.
  • Omsorg erbjuds alla dagar i veckan från klockan 06.00-22.00.
  • Den utökade omsorgen är avgiftsfri. Vårdnadshavare betalar enbart den ordinarie avgiften.
  • Vårdnadshavarens arbetsgivare ska vid behov kunna styrka behovet av utökad omsorg.

Organisation av utökad omsorg

Omsorgen organiseras av hemkommunen oavsett om barnets ordinarie placering är i en fristående eller kommunal verksamhet, innanför eller utanför kommunens gränser. Ansökan om tillfällig omsorg ska därför göras till barnets hemkommun.

Barnets bästa i fokus

Vår ambition är att omsorgen ska kännas trygg, stimulerande och lustfylld och vi utgår alltid från barnets perspektiv. Vi önskar därför en dialog med vårdnadshavarna för att tillsammans planera omsorgen för varje enskilt barn på bästa sätt.

Så här ansöker du

Har du ett behov av utökade omsorgstider kontaktar du omsorgskoordinatorn på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun, telefonnummer 08-540 814 71.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
fredag 3 april 2020
Senast uppdaterad:
fredag 3 april 2020