Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers skolor får toppresultat i matematik

Hand som skriver på rutat papper med diagram.

Elever i årskurs 9 i Österåkers kommun har återigen förbättrat resultatet på nationella provet i matematik. Siffrorna för år 2019 ger kommunen en sjätteplats i hela länet. Långsiktig matematikutveckling och unika satsningar bidrar till toppresultatet.

Andelen elever i årskurs 9 i Österåker som godkändes på det senaste nationella provet i matematik är fler än genomsnittet i länet. I Österåker blev 92 procent godkända på nationella provet, medan 87 procent blev godkända i länet, och 82 procent i riket som helhet.

– För första gången är vi en av topp-10 kommunerna i Sverige när det gäller matematikresultat. Vi är också bland de bästa kommunerna på att få elever med sämre studieförutsättningar att nå godkänt resultat på provet, vilket vi ska vara mycket stolta över. Det här visar att Österåkers långsiktiga satsningar på matematikutveckling verkligen ger resultat, säger Hampe Klein (M) ordförande för förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun.

Långsiktigt arbete

Matematikutvecklingen i Österåker sker sedan 2013 genom ett samarbete mellan de politiska nämnderna, utbildningsförvaltningen, rektorer, matematikutvecklare och lärare. Bland annat finns Mattelärarnätverket inom Pedagogcentrum där matematiklärare från alla fristående och kommunala skolor möts och utbyter erfarenheter. Mattelärarnätverket driver utvecklingsprojekt och gör olika satsningar varje år. De senaste åren har fokus bland annat legat på matematik i förskoleklasserna.

Kommunen arbetar också aktivt med de elever som vill ta sitt matematikintresse vidare. Pi-enheten är en spetsgrupp för elever i årskurs 9 från samtliga skolor i kommunen som träffas varje vecka på Österåkers gymnasium. Dessutom finns Matteklubben för årskurs 8 i de kommunala skolorna. Matteklubben ses varje vecka på Pedagogcentrum och arbetar med extra utmanande matematikövningar. Elever som vill gå med i Pi-enheten eller Matteklubben, pratar med matematikläraren på sin skola.

Unik matematiksatsning i årskurs 8 nu även i årskurs 5

Unikt för Österåker är att samtliga elever i årskurs 8 varje år gör ett stort matteprov- Österåkersprovet- som rättas och bedöms centralt. Varje rektor får med Österåkersprovet en tydlig bild av kunskaperna i skolan ett år före det är dags för det nationella provet i årskurs 9.

– Få kommuner, om ens någon, genomför en liknande satsning som inkluderar både kommunala och alla fristående skolor. Det är ett träffsäkert sätt att arbeta och ger rektorerna underlag till välriktade matematiksatsningar under det sista skolåret, säger Tomas Fridström, projektledare för Österåkers matematiksatsning.

Satsningen introduceras nu också i mellanstadiet med Österåkersprovet för elever i årskurs 5 i Österåkers fristående och kommunala skolor. Planen är att genomföra Österåkersproven under våren 2020.

Ta del av resultaten från nationella proven i matematik år 2019PDF

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
måndag 30 mars 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 15 april 2020