Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun inför skolbuss höstterminen 2020

Från och med höstterminen 2020 införs skolbuss i hela kommunen. Det berör bland annat elever som hittills har beviljats skolskjuts med taxi och som inte har särskilda skäl som gör att de behöver hämtas i hemmet.

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts i Österåker. Cirka 850 elever har i dag skolskjuts med SL-kort. Där kollektivtrafiken inte är tillräcklig har idag cirka 130 elever skolskjuts med taxi mellan skola och hemmet och dessa resor ska nu istället ske med skolbuss. Elever som går i särskola och/eller som av särskilda skäl behöver hämtas i hemmet påverkas inte av förändringen, utan får fortsatt skolskjuts med taxi vid beviljad ansökan om skolskjuts.

Skolskjuts med skolbuss inleddes redan förra året för elever i Stavaområdet samt norra Ljusterö.

–Det är en naturlig väg i hållbar riktning att samordna skolskjuts till skolbuss för de elever som inte har särskilda skäl att åka taxi, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden i Österåkers kommun.

Införandet av skolbusslinjer kommer att medföra vissa förändringar i kommunens möjligheter att bevilja skolskjuts inför läsåret 2020-2021. Skolskjuts till en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i, kan endast beviljas om det inte medför en fördyring eller organisatorisk svårighet för kommunen.

–Österåkers kommun har inte ändrat reglerna för skolskjuts utan följer och fortsätter att följa skollagen och skolskjutsförordningen. De förändringar som uppstår beror på införandet av skolbusslinjer, säger Kent Gullberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun.

Mer information om skolskjuts finns på osteraker.se/skolskjuts.

Redaktör:
Catharina Rissel

Sakkunnig:
SBF
Publicerad:
måndag 18 maj 2020
Senast uppdaterad:
måndag 18 maj 2020