Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Minirosen välkomnar yngre elever i behov av särskilt undervisningsstöd

Under höstterminen 2020 öppnar Minirosen, en särskild undervisningsgrupp för elever som bedöms få en bättre skolgång i en anpassad lärmiljö.

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och potential. När den ordinarie skolan inte räcker till för en elevs behov av särskilt anpassade lokaler och pedagogik, finns möjlighet att få rätt stöd genom en resursskola eller en särskild undervisningsgrupp som erbjuder så kallat extraordinärt stöd. Här anpassas lokalerna efter elevernas behov och personalen har särskild kompetens om elevernas förutsättningar.

I Österåker finns den fristående resursskolan Helleborusskolan för elever från förskoleklass upp till årskurs 9. I kommunal regi finns särskilda undervisningsgruppen Solrosen, som riktar sig till äldre elever i grundskolan. Minirosen blir Solrosens motsvarighet för de yngre eleverna i grundskolan.

– Vi är glada att under höstterminen 2020 kunna starta en särskild undervisningsgrupp även för de yngre eleverna som är i behov av extraordinärt stöd. På Minirosen får eleverna rätt förutsättningar att kunna utvecklas till sin fulla potential. Vi arbetar för att på sikt kunna ha särskilda undervisningsgrupper på respektive skola säger Michaela Fletcher,(M) Kommunstyrelsens ordförande.

Erfaren personal och anpassad miljö

Till Minirosen rekryteras personal med lång erfarenhet av att undervisa barn med olika funktionsvariationer. Personalen får också kontinuerligt stöd från kommunens centrala elevhälsa, som består av skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagog. Elevernas behov kan förändras över tid och målet är att elever, genom ett långsamt förberedande arbete, så småningom ska kunna återgå till den ordinarie skolverksamheten.

– Personalen inom elevhälsan stöttar pedagogerna med sin tvärprofessionella kompetens och erfarenhet. Förutom en kontinuerlig dialog, genomför de olika fortbildningar och ger handledning där det behövs, säger Henrik Kempe, chef för den centrala elevhälsan i Österåkers kommun.

Minirosens lokaler kommer att anpassas för att ge optimala förutsättningar för eleverna i sin lärmiljö. Det handlar bland annat om lokal- och möbelanpassning utifrån fysiska behov samt att använda ljuddämpande och doftabsorberande material, för att underlätta för elever som är känsliga för olika sinnesintryck.

Verksamheten kommer att bedrivas i Förskolan Palettens lokaler i centrala Åkersberga.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
onsdag 10 juni 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 10 juni 2020