Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mindre barngrupper i Österåkers förskolor

Österåkers kommun arbetar för att barngrupperna i förskolan ska bli mindre. Statistik från Skolverket visar nu att kommunen är nära att nå rikssnittet på 5,2 barn per årsarbetande personal, vilket också är kommunens mål.

De kommunala förskolorna sökte och fick ett statsbidrag från Skolverket på nära 13 miljoner kronor förra året för insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Bidraget användes till att rekrytera mer personal och dela in framför allt de yngsta barnen i mindre grupper. Antalet barn per årsarbetare sänktes från 5,8 för år 2018 till 5,2 för år 2019, vilket gör att de kommunala förskolorna nu ligger på rikssnittet och når målet för kommunen. Totalsiffran för de kommunala och fristående förskolorna sänktes från 5.7 för år 2019 till 5,3 för år 2019.

–Vi arbetar på flera olika sätt för att öka kvaliteten i förskolan, bland annat genom en satsning på vidareutbildning för barnskötare till att bli förskollärare i såväl kommunala som fristående förskolor samt de kommunala förskolornas deltagande i ett forskningsprogram kring undervisning i förskolan som lett till ett fortsatt utvecklingsarbete. Det är mycket glädjande att vi nu också kan se att barngrupperna i förskolan blir mindre och att vi är nära vårt mål om 5,2 barn per årsarbetare, säger Hampe Klein (M) ordförande i Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun.

Statsbidraget för minskade barngrupper söks även för läsåret 2020/2021 av de kommunala förskolorna.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
tisdag 28 april 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 28 april 2020