Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Höga förväntningar på Österåkers kommunala skolor

Varje år sammanfattas de kommunala skolornas kvalitetsarbete i en rapport. Syftet är att skapa ett underlag för fortsatt utveckling av verksamheten, bland annat genom att analysera de områden som behöver utvecklas vidare.

De områden som skolcheferna för Österåkers kommunala skolor i föregående analyser lyft fram med krav på förbättringar är på god väg att åtgärdas. Samtidigt som de goda studieresultaten bibehållits, har undervisningen och därmed lärandeprocesserna utvecklats. I de aktuella analyserna lyfter skolcheferna fram kommunens samarbete med Skolverket i projektet Samverkan för bästa skola. Här återfinns också vidareutvecklingen av fritidshemmens pedagogiska uppdrag och undervisning i förskolan.

Läs mer om fritidshemmets pedagogiska uppdrag häröppnas i nytt fönster

Läs mer om undervisning i förskolan häröppnas i nytt fönster

Samarbete och insyn

Analyser har också pekat på ett behov av ökat samarbete och insyn i lärandet och den röda tråden mellan förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasiet. Från höstterminen 2020 har Österåker en ny lärplattform under utrullning där alla stadier samverkar, inklusive våra förskolor och fritidshem.

Läs mer om Österåkers lärplattform häröppnas i nytt fönster

En annan del av analyserna pekar på behovet att samordna kommunens särskola, vilket är igångsatt genom samlokalisering. Ett ökat behov av platser i resursgrupper för elever i lägre åldrar förs också fram i analysen och för detta färdigställs nya lokaler i centrala Åkersberga som öppnar under hösten 2020.

Läs mer om särskilda undervisningsgruppen Minirosen häröppnas i nytt fönster

Förbättrad fysisk arbetsmiljö

Analyserna innefattar även behovet av en bättre fysisk arbetsmiljö.

– Under året har vi arbetat med den fysiska arbetsmiljön såväl kortsiktigt genom renovering av ytskikt i våra skollokaler som långsiktigt genom investeringar i ventilation, uppgradering av utemiljöer och konvertering av mottagningskök till tillagningskök. I den fysiska miljön ingår aven IT, och förutom en helt ny lärplattform som programvara samt kompetensutveckling, så har vi löpande uppgraderat kapacitet i våra nätverk för god täckning i alla skolor, säger Eva Wetterstrand, produktionsdirektör.

Skickliga lärare

Slutligen lyfts den viktigaste faktorn fram för barn och elevers framgång, nämligen lärarens skicklighet i klassrummet. Här pekar analysen på vikten av ständig vidareutveckling samt de utmaningar och den stora konkurrens som finns vid rekrytering av personal.

– Vi har höga förväntningar på de kommunala skolorna och ett högt förtroende för verksamma skolledare och medarbetare. Vi är mycket nöjda med årets analys av kvalitetsarbetet och det värdefulla underlag det ger för att vi ska kunna vässa vår verksamhet ytterligare, säger Eva Wetterstrand, produktionsdirektör.

Mer information

Ta del av rapporten Skolchefernas sammanfattande analys av den kommunala skolans systematiska kvalitetsarbete 2019/2020 här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
onsdag 9 september 2020
Senast uppdaterad:
måndag 14 september 2020