Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förlängt bidrag till resursskolor föreslås

Utbildningsförvaltningen i Österåker föreslår en förlängning av det temporära strukturbidrag till resursskolor som delades ut läsåret 2019/2020. Bidraget föreslås utgå även under höstterminen 2020 i syfte att fortsätta skapa förutsättningar för resursskolor att bedriva kvalitativ verksamhet i väntan på utredning av lämplig finansieringsmodell.

I december 2019 fattade Förskole- och grundskolenämnden i Österåker beslut om att införa ett temporärt strukturbidrag på 3,8 miljoner kronor till resursskolor med elever från Österåkers kommun för läsåret 2019/2020. Strukturbidraget är ett komplement till skolpengen och ska ge resurser till resursskolorna att bedriva en anpassad och ändamålsenlig skolgång för eleverna.

Österåkers kommun samarbetar med andra kommuner, resursskolor, Sveriges kommuner och regioner, (SKR ) och Regeringskansliet för att utreda en ny finansieringsmodell som ska ge långsiktig ekonomisk förutsägbarhet för resursskolor. Arbetet har fördröjts med anledning av coronakrisen, vilket gör att resultatet av pågående utredning väntas till höstterminen.

– Vi behöver säkerställa att resursskolornas verksamhet kan fortsätta att bedrivas med god kvalitet till dess att vi har en långsiktig finansieringsmodell på plats. Därför föreslås nu en förlängning av det temporära strukturbidraget på cirka 1,9 miljoner kronor till fem resursskolor med elever från Österåkers kommun för höstterminen 2020, säger Hampe Klein (M), ordförande för Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun.

Förskole- och grundskolenämnden väntas fatta beslut om förslaget den 5 maj 2020.

Läs vår tidigare nyhet Österåkers kommun föreslår bidrag som en del i lösningen för att säkra resursskolors verksamhet

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
torsdag 23 april 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 23 april 2020