Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Distansundervisning för högstadieelever från måndag 14 december

Smittskydd Stockholm rekommenderar att högstadieelever i Stockholms län ska gå över till distansundervisning från måndag den 14 december. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen.

–Vi måste kraftfullt minska våra kontakter så tyvärr tvingas jag rekommendera att kommunerna från måndag avslutar undervisning på plats för eleverna i högstadiet och övergår till distansundervisning resten av terminen, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm.

De kommunala högstadieklasserna i Österåker går därför över till distansundervisning från måndag den 14 december. Undantag är vissa elevgrupper inom särskola, särskild undervisningsgrupp eller förberedande klass. Dessa elever undervisas i skolans lokaler med anpassningar för att undvika smitta.

Lunchmatlådor finns att hämta på respektive skola efter föranmälan enligt rutiner som skolorna informerar elever och vårdnadshavare om.

Planeringen pågår på respektive skola och information ges till vårdnadshavare och elever på skolorna.

–Vi arbetar intensivt för att med kort varsel gå över till distansundervisning för våra högstadieelever den sista veckan på terminen. Våra skolor är förberedda på att snabbt kunna ställa om under pandemin och även om det här innebär en snabb omställning för våra elever och lärare så kommer det att lösas på bästa möjliga sätt, säger Eva Wetterstrand, produktionsdirektör i Österåkers kommun.

Österåkers kommun har även personlig dialog med de fristående skolor i kommunen som har högstadieklasser. Vårdnadshavare och elever informeras av respektive skola.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
fredag 11 december 2020
Senast uppdaterad:
måndag 14 december 2020