Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Årets pedagogpris delades ut under digital kickoff för pedagoger

Ann-Sofie Öhnell på Skärgårdsstads förskola, Camilla Jansmark på Tråsättraskolan och Filip Göransson på Solskiftesskolan är vinnare av Österåkers pedagogpris 2020. Vinnarna tillkännagavs under pedagogernas årliga kickoff som i år webbsändes och slog besöksrekord med hela 800 deltagare från kommunens förskolor och skolor.

Pedagogcentrums årliga kickoff uppmärksammar all personal i våra förskolor och skolor som sliter och kämpar hela året för att eleverna ska uppnå sina mål. I år var temat likvärdig utbildning med fokus på barnkonventionen som blev lag i år.

–Kickoffen har blivit en tradition som fungerar som en gemensam igångstartare för alla pedagoger som arbetar i Österåkers förskolor och grundskolor. Det är en kraft att samlas kring ett och samma tema och intressant att lyssna på de diskussioner pedagogerna landar i. I år möttes vi digitalt på grund av coronapandemin och vi slog samtidigt besöksrekord med över 800 deltagare, vilket är fantastisk roligt, säger Myrna Selenius, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen.

Årets pedagogpris delas ut till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. I år tilldelades priset, genom en videohälsning Ann-Sofie Öhnell på Skärgårdstads förskola, Camilla Jansmark på Tråsättraskolan och Filip Göransson på Solskiftesskolan. Pristagarna tilldelades vardera 10 000 kronor som ska användas till att vidareutveckla undervisningen på skolan. Dessutom delades ett hedersomnämnande ut till Sara Nyberg, måltidspedagog/kock på Luna förskola.

Pristagare


Ann-Sofie Öhnell, Skärgårdsstads förskola

Motivering:

Du ser och synliggör alla barn i sin grupp. Ditt arbetssätt möjliggör för att alla barn ska känna sig älskade och sedda. Barnen lämnar förskolan med en god självkänsla och självförtroende och med stor nyfikenhet som du tillvaratagit och hjälpt dem att utveckla. Din undervisning är väl genomtänkt och förberedd och alltid med utgångspunkt från barnens frågor, nyfikenhet och intresse. Du beskrivs vara särskilt bra på att lyfta varenda barn och stärka dem i deras förmågor och goda egenskaper. Ditt engagemang för alla barn på förskolan delar du med dig av i din yrkesroll, ditt förhållningssätt är inspirerande.


Camilla Jansmark, Tråsättraskolan

Motivering:

Du har en brinnande lust att lära ut och hjälpa de barn som behöver det mest. Med ett outtröttligt engagemang i att ge elever det de behöver, både enskilt och som klass, är du en stor inspiration för dina kollegor. Du har lyckats att nå dina elever på ett särskilt sätt och fått dem att kämpa trots utmaningar. Med noggrannhet, struktur och fokus leder du dina elever mot kunskapsutveckling på ett föredömligt vis. Dina kollegor har sett hur de elever du haft växt och utvecklats och vittnar om din otroliga yrkesskicklighet. De anser att du utför mirakel och är tacksamma att få ta del av din pedagogiska kompetens.

 

Filip Göransson, Solskiftesskolan

Motivering:

Med din pedagogiska kompetens och öppna framtoning är du en förebild för såväl elever som kollegor. Du anpassar din undervisning väl utifrån elevernas förutsättningar och förmågor och hjälper även de högpresterande eleverna att nå längre, även om betygsskalan "tar slut". Du är tydlig, rak och ger återkommande feedback till eleverna som hjälper dem att känna ett inre lugn och därmed förstå att lärandet är en process. Med tydlighet visar du dina elever att du är med dem i denna process, oavsett toppar eller dalar. Med en imponerande förmåga att förklara och beskriva moment och uppgifter på olika sätt säkerställer du att alla elever ges möjlighet att nå sin proximala utvecklingszon. Din egna drivkraft till ständig utveckling i din profession gör dig till en uppskattad medarbetare.


Hedersomnämnande:

Sara Nyberg, måltidspedagog/kock, Luna förskola

Motivering:

Du har verkligen förmågan att se alla barn och deras specifika behov. Du lockar fram det bästa ur alla du möter på ett föredömligt sätt. Alltid positiv, tar dig tid att lyssna in barnen i olika aktiviteter och har barnens bästa i fokus. Inget är besvärligt eller omständligt trots barnens många olika specialkoster. Du gör gärna det lilla extra för att barnen ska ha det så bra som möjligt. I din roll som kock och måltidspedagog är du i kontakt med alla barn varje dag och projektet småkockarna gör att barnen längtar efter att få vara fem år och få jobba i köket tillsammans med dig. Du tar ditt uppdrag på stort allvar, har en otrolig arbetsmoral och gör ett fantastiskt jobb.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
torsdag 20 augusti 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 20 augusti 2020