Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sex nya meriterade förstelärare i Österåker

Nyrekryterade förstelärare, från vänster: Annika Egertz, Elin Roberts, Lisa Bohlin, Nina Mure, Karin Halldén Fredriksson och Catharina Bates

Österåkers kommun har fått sex nya förstelärare som ska bidra till att utveckla undervisningen i de kommunala skolorna.

Fredagen den 11 oktober tog Annika Egertz och Nina Mure från Sjökarbyskolan, Elin Roberts från Röllingbyskolan, Lisa Bohlin från Söraskolan, Karin Halldén Fredriksson från Åkerstorpsskolan och Catharina Bates från Margretelundsskolan emot sina meriteringsbevis som förstelärare under en ceremoni i Alceahuset.

Förstelärare är en del av Skolverkets satsning att göra läraryrket mer attraktivt samt säkra en god undervisning för elever. Förstelärarna har som uppgift att utveckla undervisningen i sina ämnen och stödja övriga lärare på skolan och kommunen i det arbetet.

– Det känns spännande och viktigt att få vara med och utveckla lärandet och språkutvecklingen på vår mångkulturella skola, säger Lisa Bohlin som är förstelärare på Söraskolan.

– Det här är ett spännande uppdrag. Jag vill bidra och vara en tillgång för skolan samt ett stöd i mina kollegors arbetsvardag, säger Karin Halldén Fredriksson som är förstelärare på Åkerstorpsskolan.

Alla blivande förstelärare i Österåkers kommunala skolor granskas av ett oberoende meriteringsråd. De sex lärare som nu fått sina meriteringsbevis har observerats i sin undervisning, analyserat sitt eget arbete och argumenterat för att de uppfyller kraven på en förstelärare.

Förstelärarna driver utvecklingsprojekt

Förstelärarna i Österåker driver arbeten och projekt inom olika områden, exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet, som båda är stora satsningar från Skolverket. En del förstelärare arbetar också med utveckling kring informations- och kommunikationsteknik inom skolan. Andra arbetsuppgifter kan vara att leda skolans utveckling framåt inom olika områden. Det handlar mycket om kollegialt lärande, att lära av varandra, visa på goda exempel, synliggöra och tillsammans utveckla undervisningen. Förstelärare handleder ofta nya kolleger och initierar pedagogiska samtal inom sitt arbetslag. 

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
måndag 14 oktober 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 16 april 2020