Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun ser över tilläggsbelopp för särskilt stöd

Österåkers kommun föreslår nu ett antal åtgärder för att stärka det särskilda stödet i kommunen och underlätta för resursskolor att driva sin verksamhet.

Den 25 november fattar Kommunfullmäktige beslut om budget för år 2020 med plan för år 2021 och 2022. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 20 november föreslogs att öka budgeten för särskilt stöd ytterligare. Enligt det tidigare förslaget skulle budgeten räknas upp med 2 procent samt ökas med 800 000 kronor. Nu föreslås det att budgeten ska ökas med 1 200 000 kronor till. Det innebär en total ökning med cirka 2 miljoner kronor år 2020 jämfört med år 2019.

Kommunen för en dialog med den fristående resursskolan Helleborusskolan. Bland annat har skolan nu lämnat in kompletterande ansökningar om tilläggsbelopp i befintliga ärenden, som kommunen ska behandla skyndsamt och likvärdigt.

Dessutom har ett uppdrag nu givits till Kommunstyrelsen att se över konstruktionen av tilläggsbelopp för resursskolor, bland annat utifrån statliga utredningar av lämpliga modeller.

– Jag är glad över att de styrande allianspartierna har en samsyn kring dessa beslut som bland annat fattats utifrån samtal med Helleborusskolan. Det är ingen isolerad fråga för Österåker, det är en nationellt mycket viktig fråga, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
onsdag 20 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 21 november 2019