Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun inför skolbuss

Österåkers kommun har beslutat att införa en stegvis samordning av de resor till och från skola som hittills har skett med taxi till skolbuss. Övergången planeras vara fullt genomförd inför läsåret 2020/2021. Elever som går i särskola och/eller som har särskilda behov och därför behöver hämtas i hemmet påverkas inte.

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts i Österåker. Cirka 850 elever har i dag skolskjuts med SL-kort. Där kollektivtrafiken inte är tillräcklig har idag cirka 130 elever, som inte har särskilda behov som gör att de behöver hämtas i hemmet, skolskjuts med taxi mellan skola och hemmet.

– Det är en naturlig väg i hållbar riktning att samordna skolskjuts till skolbuss istället för en elev, en taxi för de elever som inte har särskilda behov som gör att de behöver hämtas i hemmet. Vi kommer dessutom att ställa krav på att bussarna ska köras med fossilfritt bränsle, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden i Österåkers kommun.

Stavaområdet först ut

Först ut att få en skolbusslinje är elever som bor i Stavaområdet utanför Åkersberga. En direktupphandling har genomförts och som innebär att drygt tjugo elever från och med den 4 november åker skolbuss mellan Stavaområdet och skolor i Åkersberga. Sedan i september finns dessutom en buss i linjetrafik som på uppdrag av kommunen kör ett tiotal elever från norra Ljusterö till Ljusterö skola. Bussen på Ljusterö är öppen för alla att åka med.

Arbetet har nu inletts för att påbörja en upphandling av skolbusstrafik för hela kommunen. Övergången till skolbuss beräknas vara fullt genomförd inför nästa läsår, läsåret 2020/2021.

– Vi har under hösten arbetat för ett införande av skolbuss i Österåker. Eftersom samhällsbetalda resor med taxi har blivit kraftigt fördyrade har vi tvingats till en snabb process, säger Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef i Österåkers kommun.

Om skolskjuts i Österåker

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen och i Österåkers kommuns tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjuts. Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Om eleven uppfyller kraven beviljas i första hand ett SL-kort.

Skolskjuts till en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan beviljas om det kan ske utan att det medför organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för kommunen, såsom att sätta in ytterligare en skolbuss, ändra på skolbussens rutt eller sätta in en taxi. Om skolskjuts med skolbuss till en annan skola inte kan beviljas av sådana skäl, kan SL-kort beviljas.

Om eleven har haft rätt till skolskjuts med SL-kort till den skola där kommunen skulle ha placerat eleven, har eleven även rätt till SL-kort till annan skola eftersom det inte innebär merkostnader för kommunen.

Skolskjuts med upphandlad taxi eller skolbuss beviljas för ett läsår i taget. Ny ansökan med nytt beslut görs inför varje läsår. Skolskjuts med SL-kort kan beviljas för längre tidsperiod.

Mer information

Mer information om skolskjuts finns på osteraker.se/skolskjuts.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
SBF
Publicerad:
torsdag 24 oktober 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 11 februari 2020