Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun föreslår bidrag som en del i lösningen för att säkra resursskolors verksamhet

Österåkers kommun arbetar för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Resursskolor med hög andel elever i behov av särskilt stöd kan få svårt att bedriva sin verksamhet utifrån dagens finansieringsmodell. Som en del i arbetet med att hitta lösningar för resursskolor att bedriva verksamhet med god kvalitet, föreslår Förskole- och grundskolenämnden ett temporärt strukturbidrag som innebär att den ekonomiska ersättningen för läsåret 2019/2020 hamnar på minst samma nivå i snitt per elev som läsåret 2018/2019.

Det temporära strukturbidraget på totalt 3,8 miljoner kronor fördelas under höstterminen 2019 samt vårterminen 2020. Samtidigt samverkar Österåkers kommun med Sveriges kommuner och regioner, (SKR ) och andra kommuner för att utreda en ny ersättningsmodell som ska ge långsiktig ekonomisk förutsägbarhet för resursskolor.

– Jag är glad att kunna berätta att vi tillsammans med den fristående resursskolan Helleborusskolan, Sveriges kommuner och regioner och Stockholm stad har hittat en lösning på en ytterst olycklig situation. Vi har fått en djupare insikt i hur sårbara resursskolor, med höga krav på anpassad undervisning, är för den nuvarande finansieringsmodellen. Vi har och kommer att fortsätta arbeta intensivt och i bred samverkan för såväl kort- som långsiktiga lösningar för resursskolor med barnens bästa i fokus, säger Hampe Klein, (M) ordförande för Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun och talesperson för alliansen i denna fråga.

Beslut om införandet av ett temporärt strukturbidrag till resursskolor väntas fattas av Förskole- och grundskolenämnden den 10 december 2019.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
måndag 9 december 2019
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019