Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker deltar i forskningsprogram om utveckling av fritids

Rektorer och personal från Österåkers kommunala grundskolor

Österåker deltar i forskningsprogrammet om utveckling av fritids med rektorer och personal från alla kommunala grundskolor. Fotot är från det första seminariet i november.

Österåkers kommun fortsätter arbetet med barns lärande och utveckling i fokus. Under tre år har alla kommunala förskolor i Österåker deltagit i ett forskningsprogram om undervisning i förskolan. Nu är det dags för fritidshemmen att utveckla det pedagogiska uppdraget genom ett nytt forskningsprogram.

År 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen där undervisningsuppdraget tydliggjordes. Här anges att undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Men vad undervisning i fritidshemmen innebär i praktiken är ännu inte helt klarlagt och forskningen på området är begränsad. Det vill Österåkers kommun, tillsammans med det fristående forskningsinstitutet Ifous samt Stockholms stad, Linköpings kommun och fristående skolan Bladins, råda bot på.

–Vi har mycket goda erfarenheter från det tidigare forskningsprogrammet med Ifous när det gäller undervisning i förskolan, ett utvecklingsarbete som nu fortsätter i den dagliga verksamheten på våra förskolor. När ett program för fritidshemmet nu startar vill vi självklart vara med där också Målet med vårt deltagande är att utveckla kvaliteten inom fritidshemmen på våra skolor, så att de ännu mer bidrar till elevernas måluppfyllelse. Vi tror också att i förlängningen kommer våra fritidshem att bli mer attraktiva arbetsplatser för fritidspedagoger och lärare med inriktning fritidshemmet, säger Anders Wedin, verksamhetschef för skola i Österåkers kommun.

Samtliga kommunala grundskolor deltar

Österåker deltar i forskningsprogrammet med rektorer och personal från alla kommunala grundskolor, sammanlagt 33 personer. Under tre år arbetar de tillsammans med forskare för att med praktiknära forskning och utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan. Ett första seminarium hölls i november och på plats var bland andra Maria Arnvaller, rektor i Österskärsskolan och Lina Adolfi, lärare i fritidshem på Margretelundsskolan.

–Det är viktigt att delta i forskningsprogrammet om fritidshemmet för att bidra till goda förutsättningar för ökat lärande under hela dagen, i samarbete med grundskolan. Det ger möjlighet till ökade resultat hos eleverna och fritidshemmets profession tydliggörs för medarbetare och vårdnadshavare, vilket förhoppningsvis leder till att fritidslärarnas roll stärks. Dessutom höjs fritidshemmets status från att vara omsorg med roliga aktiviteter till en undervisande verksamhet, med meningsfulla aktiviteter, säger Maria Arnvaller.

–Jag tycker det är viktigt att sätta sig in i vad begreppet undervisning innebär. I läroplanen står det att undervisning ska ges en ”vid tolkning” i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Men vad innebär det för oss? Kan vi behålla en verksamhet som är situationsstyrd och bygger på barngruppens intressen i stunden om vi ska tänka på den undervisning som fritidshemmen nu ska bedriva? Jag tycker att det ska bli spännande att se vad de här åren kommer att göra. Första seminariet väckte mycket tankar och ett sug att få börja grotta ner sig i det här, säger Lina Adolfi.

Om undervisning i fritidshemmet

I läroplanen för fritidshemmet anges att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Källa: Skolverket

Ta del av läroplanen härlänk till annan webbplats

Läs mer om forskningsprogrammet härlänk till annan webbplats

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
tisdag 26 november 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 11 februari 2020